Genrepedagogik på Karl Johanskolan

Pedagoger sitter runt bord.

Karl Johanskolan startade det nya året med en gemensam satsning på genrepedagogik. Under en förmiddag träffade vi skolans lärare för att starta upp terminens utvecklingsarbete.

Genrepedagogik är en metod som stöttar eleverna att utveckla sitt språk samtidigt som de utvecklar sina ämneskunskaper. Interaktion och stöttning har en central roll då eleverna tillsammans blir medvetna om olika texttyper och deras syfte, struktur och språkliga drag. Texttyper som eleverna möter i skolan är till exempel återgivande-, berättande-, beskrivande-, instruerande- och diskuterande/argumenterande texter. Under vårterminen kommer pedagogerna på Karl Johanskolan att arbeta med instruerande texter utifrån  cirkelmodellen. Vid första träffen gick vi igenom vad en språkutvecklande undervisning bör innehålla, grunderna i genrepedagogiken, syfte, struktur och språkliga drag i instruerande texter och fördjupning i fas 1 i cirkelmodellen. Under dagen fick även pedagogerna möjlighet att prova olika interaktionsmodeller och -övningar samt tid för samplanering inför de kommande lektionerna. Vi kommer vid fem tillfällen under våren att fortbilda och stödja pedagogerna i detta arbete.

 

Text och bild: Maria Dahlgren och Marie Brandt