Google Docs i praktiken – populär kurs.

Händer skriver på en vit macbook, vid sidan ligger mobiltelefon, kaffekopp och en snusdosa.

Kvinna föreläser framför projicerad presentation.

Det är ingen tvekan. Intresset för Google Docs som verktyg i skolan är jätte stort.  Här på Centrum för Pedagogisk Inspiration (CPI) har vi under vårterminen arrangerat fyra kurser om Google Docs i ett pedagogiskt sammanhang – och samtliga är fulltecknade. Pernilla Weman är en praktiserande lärare som har varit kursledare för ”Google Docs i praktiken”.

Kvinna står framför projicerad presentation.
Pernilla undervisar i sv och eng på Bernadottegymnaiset, Pauli gy, Malmö.

Följer elevernas skrivprocess
Pernilla inleder med att förklara att när eleverna skriver i Word-dokument är det inte säkert att hon har deras dokument på kvällen för genomläsning. Men med Google Docs vet hon att hon tillgång till elevernas texter – även om de inte är färdiga. Med hjälp av Google Docs kan hon till och med följa skrivprocessen från starten hos varje elev och i god tid uppfatta om någon elev behöver stöd.

Google Docs en ”molntjänst”
Det som gör att Pernilla har tillgång till elevernas texter under hela skrivprocessen är att Google Docs är en onlinetjänst på Internet. Google Docs påminner om MS Office med Word, Exel och PowerPoint. Visserligen är motsvarande verktyg i Google Docs inte riktigt lika kompetenta, men å andra sidan finns det samarbetsmöjligheter i Google Docs som är pedagogiskt intressanta och som det vanliga Office-paketet inte har*. Det var dessa möjligheter som kursdeltagarna fick prova:

Tre pedagoger ser intensivt in i sina uppslagna datorer.Google Docs-funktioner

  • Användaren kan dela samlingar (mappar) och dokument med lärare och kurskamrater med redigeringsrättighet eller bara med läsrättighet. Dokument kan även publiceras publikt på Internet.
  • Flera användare kan i samma dokument samarbeta i en text – samtidigt på olika datorer!
  • Den som har redigeringsrättigheter kan se bearbetningshistoriken, dvs de olika sparade verionerna tillbaka i tiden.
  • Lärare och samarbetspartners kan markera textstycken och i en kommentarfunktion diskutera och ge feedback på texten i flera steg.
  • Lärare och samarbetspartners kan i realtid chatta i ett dokument för att diskutera texten.
Här under hittar du en film där Åsa Kronqvist, Kristianstad högskola (känd från PIM) går igenom grunderna i Google Docs.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

* Microsoft har idag Office Web Apps  tillåter användare att få tillgång till sina dokument var som helst via Windows Live Sky Drive så länge man är uppkopplad mot en webbläsare. Möjligheten finns även att dela filer och samarbeta med andra användare. online.

Google docs och formativ bedömning

är en annan kurs som har erbjudits på CPI under vt12. Se webbsändning här: http://webapps2.malmo.se/pedagogmalmo/artiklar/google-formbed/