Gör en dator till kidsen – gratis och miljövänligt

Två små barn sitter vid stationär dator med handen på datorns mus.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Du kan själv göra en dator anpassad för barn och elever utan kostnad. Det är inte så svårt, men du får förstås vara beredd på att lägga ner lite tid på att lära dig nya saker. Använd öppen mjukvara och leta reda på en dator som står undanskuffad utan att användas (förmodligen utdömd som för gammal  för det nya systemets krav). Det finns säkert en hel del sådana datorer i din verksamhet. Faktum är att de flesta datorer som tillverkats i världen är för gamla, det vill säga de har för liten kapacitet för att kunna användas med de komplicerade mjukvaror och system som man envisas med att införa. Men det finns smarta mjukvaror som inte kräver så mycket av datorer, så istället för att byta dator kan man byta innehållet och använda datorn under längre tid.

Vi konsumerar ett flyktigt medialt flöde med en hjälp av ständigt förgänglig hårdvara som om naturresurserna för detta är outtömliga. Vi ser ständigt vinster i nya produkter (ivrigt påhejade av det utbildningsindustruella komplexet) och kasserar i rask takt det som inte anses trendigt. Detta har konsekvenser som vi måste reflektera över i den pedagogiska praktiken.  För att  hantera media krävs maskiner. För att producera maskiner krävs energi, naturresurser och arbetskraft. Detta har konsekvenser för miljö och politik, tex att elektoniskt skrot dumpas på platser du inte behöver se i utvecklingsländer. Om du använder en dator länge bidrar du till en hållbar utveckling. (Länk till längre artikel om detta.)

Edubuntu, som Freja använder i videon ovan, är ett Linuxsystem för barns och ungas lärande. Det är ett gratis, modernt operativsystem som inte kräver mycket datorkapacitet. Edubuntu har många program anpassade för förskolebarn; rit- och skrivprogram, pedagogiska spel för begrepps- och bokstavsinlärning som ger barnen digital kompetens.

Två små barn sitter vid stationär dator med handen på datorns mus.I Fosie används Edubuntudatorer i många förskolor och skolor, Edubuntuprojektet är nu inne på sitt femte år. Projektet innebär att datorer, vilka inte bedöms som funktionella i annan verksamhet, kan fortsätta att användas som ett pedagogiskt verktyg i förskolor och skolor.

Edubuntu är stabilt, resurssnålt och lätt och snabbt att installera och hantera. Det ger möjlighet att för låga kostnader ge barn tillgång till hållbara datorer. Det finns en rik flora av program tex Open Office, Scribus, VLC, Audacity, Gimp etc som väl matchar liknande proprietära programvaror och även versioner av Picasa, Skype och Firefox. Edubuntu kan med fördel användas när man arbetar med metoden ”Att skriva sig till läsning”. (Läs mer på bloggen ”IT i Förskolan”)

Om du själv vill göra en Edubuntudator, kan du använda guiden nedan. Du kan med hjälp av den själv hämta ner mjukvaran, bränna en DVD-skiva och installera en Edubuntudator . Edubuntu 10.04 Fosiedistro är en version sammanställd utifrån de erfarenheter som gjorts i förskolor och skolor och är lätt att installera och hantera.
Länk till Edubuntuguide 10.04 Fosiedistro

Text: Staffan Hessel