Gör en dator till kidzen!

Två små barn sitter vid stationär dator med handen på datorns mus.

Skärmbild av operativsystemet Linux.

Bilden är en skärmdump av en Edubuntudator som används i förskolor och skolor för att främja språkutveckling och utveckling av digital litteracitet. Gränssnittet är anpassat med hjälp av förskollärare och lärare. Allt är öppen programvara och kostar inget. Det är enkelt att hantera och installera. Det fungerar på äldre datorer. Datorer som är för ”gamla” finns det gott om i denna tid när vi ständigt byter till nya och snabbare. Det är slöseri med resurser att bara låta dem stå och damma eller skrota dem, de kan återanvändas för lärande. Edubuntu kräver inte mycket av en dator.

Du kan installera en sådan dator själv.

Här finns nedan finns ett  ”Gör det själv kit” om du vill återanvända en dator till kidzen:

Du behöver en dator med minst 80Gb hårddisk och 512Mb internminne och ett USB-minne på 8Gb för att det skall fungera.

Du hämtar vad du behöver på denna länk: kidzdator

I mappen kidzdator finns fyra filer:

Gör en kidzsdator
, en kort beskrivning om hur du gör ett USB-minne som du kan installera Edubuntuversionen från och hur det går till.

Logga in i datorn, om de inloggningar som finns, en för användare och en för administratör och lite om vissa program

Tuxboot.0.6.exe ett program för att installera på USB-minnet.

clonezilla-live-MalmoEdubuntu_10.04_80Gb_141105.zip, själva intallationsfilen som packas upp på USB-minnet

Tänk på att du skriver över allt som finns på datorn när du installerar.

Versionen är en färdig anpassad version av Edubuntu 10.04 med svenska översättningar etc. Vill du testa nyare versioner kan du hämta från Edubuntus website.

Text: Staffan Hessel