Gott Nytt skolbiblioteksavslut

Kvinna föreläser framför projicerad presentation.

I vanlig ordning avslutade skolbiblioteks-Malmö terminen med ett Nätverksmingel för all personal på skolbiblioteken i Malmö stad. Vi bjöd in pristagarna till årets bibliotek – Söderslättsgymnasiet som berättade om utvecklingen av sin verksamhet. De är inte bara årets bibliotek, utan också ett Skolbibliotek i världsklass. Det tillhör inte vanligheterna att ett skolbibliotek får utmärkelsen Årets bibliotek (ett pris som delas ut av DIK) vilket gjorde det extra intressant att lyssna till deras utvecklingsresa.

I samband med detta fick deltagarna diskutera tre utvecklingsfrågor kopplade till sin egen skolbiblioteksverksamhet. Genom att sätta ljus på vår egen verksamhet kopplad till andra kan vi bättre förstå vårt nuläge. Frågorna som grupperna fick diskutera var:
1. Hur arbetar du med att marknadsföra dina egna kunskaper/resurser på skolan?
Hur väl känner pedagoger, ledning och elever till dina kompetensområden? Hur tydliga är dina arbetsuppgifter? Ställer ledningen krav på din verksamhet? Vilka?
2. Är din skolbiblioteksverksamhet inkluderad i skolans kvalitetsarbete?
Hur utvärderas din verksamhet? Hur planeras din verksamhet? Vilka är med i processen och hur redovisas resultatet?
3. Vilka förutsättningar har du för att arbeta verksamhetsutvecklande?
Hur arbetar du verksamhetsutvecklande? Hur sätter du mål för din verksamhet? Har du någonting du skulle vilja utveckla som du inte har resurser till idag?

Människor sitter vid bord och lyssnar på föreläsning.

I diskussionerna fanns likheter och skillnader mellan skolorna. Det är tydligt att det gör skillnad om du arbetat länge på en skola. Rektorn och personalens förväntningar styr skolbiblioteksverksamheten på ett sätt. Men det blir också tydligt att personalen i skolbiblioteket behöver förtydliga sitt uppdrag gentemot personal och rektorer. Genom att titta på uppdragsbeskrivningen, koppla på styrdokument och fundera över hur ens profession bidrar till skolutveckling skapa tydliga ramar bidrar till en ökad förståelse av kompetensen.

Nu tar vi jullov och lämnar en spännande höst bakom oss. Bussresa till Bokmässan i Göteborg, skolbibliotekskonferens, kartläggningar, bokpaket till alla grundskolor, föreläsningar och utbildningar har skapat en riktig skolbibliotekshöst!
Vårterminen blir minst lika spännande med intressanta kurser och fortbildningar (som det redan går att boka in sig på) på Utvecklingsavdelningen, Regeringens utredning av bemanningen på skolbibliotek samt beskedet att Skolverket tar över ansvaret för digitalisering i skolan.

Sammanfattningvis vill jag lyfta det som Lina Svanbrink berättade på vårt nätverksmingel (i samband med kartläggningen av fortbildningsbehovet hos skolbibliotekspersonalen). Det engagemang och den kraft som finns bland skolbibliotekspersonalen i Malmö och det stöd som alla ger varandra är en kraft vi ska ta med oss in i nästa decennium. Då kan vi på riktigt vara en del av Varje elevs bästa skola.

Med önskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt LÄSår!
Maria Schedvin
Utvecklingssekreterare
Utvecklingsavdelningen, PDM