Grattis Christina!

Christina skålar.

Onsdagen den 2 november la Christina Svensson fram sin licentiatsuppsats ”Lek som matematisk aktivitet” med underrubriken ”Hur matematiska situationer konstitueras i förskola och förskoleklass och hur de förändras under en kompetensutvecklingsinsats”

Opponent var universitetslektor Jorryt van Bommel från Karlstad Universitet.

Uppsatsen handlar om hur en kompetensutvecklingsinsats för pedagoger i förskola och förskoleklass bedrivs med utgångspunkt från Bishops (1988) sex matematiska aktiviteter (leka, förklara, lokalisera, designa, mäta och räkna) med fokus på aktiviteten leka. Bishop karakteriserar leka som en aktivitet som består av tre delar: modellera, abstraktion och hypotetiskt tänkande.

Christina har undersökt i vilken utsträckning olika motstånd har bidragit till att förändra pedagogernas syn på hur matematiska aktiviteter implementeras i verksamheten.

Uppsatsen kommer också att finns möjlig att ladda ner som pdf-fil från Malmö högskolas hemsida. Allt är inte klart kring publiceringen ännu, men så snart texten är publicerad skriver vi ett inlägg här på bloggen om detta!

Sex kvinnor på rad.
Grattis Christina!

Text: Elisabeth Pettersson

Bild: Gunilla Mellhammar