Grodvänner och grodfakta

Elev sitter på golvet och ritar.

Att vi har lämnat sagans värld har varit tydligt hos ettorna på Rosengårdsskolan.
Bilder av grodor och bokstaven G på papper.

Nu är det grodor som gäller.

Böcker om grodan står på rad.

Det syns i klassrummen, som sig bör.

Bokomslag till Grodan och skatten.

Vi arbetar med livsfrågor med hjälp av Max Velthuijs underbara böcker om Grodan och hans vänner. Det nya temat började i måndags med att vi lyssnade till högläsning av Grodan och skatten. Vi pratade om vänskap och om att hjälpas åt.

Fakta om grodor står det på tavlan.

Samtalet gled så småningom över till naturens grodor. I målmolnet kunde vi läsa att vi skulle bli bättre på att berätta fakta om grodor. Barnen visste redan massor så klart.

Bilder på groda.

Vi plockade fram bilder på grodor i naturen och pratade om vad de berättade för oss.

Bilder på groda.

Vi lärde oss så många nya ord. Vad betyder till exempel ”klibbig”. Varför är grodans tunga klibbig?

Bilder på grodyngel.

Vad kallas grod-bebisarna? Yngel, ja. Inte helt lätt att säga.

Bild på orm som fångat en groda.

Grodan får akta sig för sina fiender, ormar och fåglar.

Barngrupp sitter på golvet.

Alla ville prata om grodor så vi fick prata lite med varandra och berätta till bilderna.

Barngrupp i klassrummet.

”Ser du att den har en insekt i munnen?”

Text och bild om grodor.

Dagens material. Små texter och bilderna i miniatyr.

Elever sitter på golvet och klipper.

Vi klippte ut tillsammans…

Bilder på grodor.

… och klistrade tillsammans.

Bilder på grodor.

En instruktionsövning som hette duga.

Texter om grodor.

Vi läste de små texterna gemensamt några gånger.

Elever klipper och klistrar.

I par hjälptes vi sedan åt med att läsa och klistra rätt text till rätt bild.

Elever klipper och klistrar. Elver jobbar vid bänkarna där de klipper och klistrar.Text och bild om grodor.

Där satt den!

Bokstaven G på lapp med groda på.I tisdags fortsatte arbetet med grodor.

Bilder på grodor uppsatta.

Vi startade med att titta på våra grodbilder. Alla fick fundera lite på egen hand. Vad vet vi egentligen om grodor?

Elever pratar med varandra.

Sedan berättade vi för varandra.

Elever sitter på golvet.

Lika viktigt att lyssna som att prata.

Barngrupp sitter på golvet.

Genom att prata om bilderna förberedde vi oss för att skriva om dem.

Text och bild om groda.

Tillsammans formulerade vi text till varje bild.

Text och bild om groda.

Varje barn skrev samma text i sitt eget lilla häfte.

Elever sitter vid bänkar och arbetar.

Koncentration.

Text och bild om groda.

Så skrev vi till nästa bild.

Text och bild om groda.

Text och bild om groda.

Text och bild om groda.

Efter flera samtal, gemensam läsning, parläsning, gemensam skrivning och avskrivning kan knopparna mycket om grodor.

Tecknad groda.

Nu var det skönt att få koppla av med en grod-mandala.

Elever ritar.

Noggrant skulle det vara.

Tecknad groda.

Finmotorik och färgläggning tränades här.

Elev sitter på golvet och ritar.

Vi har små grodor bland ettorna också.

Elev läser bok.

Efter allt hårt arbete var det många som ville prova att läsa på egen hand i böckerna om Grodan.

Barngruppen sitter och jobbar i klassrummet.

Fin bild av arbetsro.

Sagotext om grodan.

Dagen avslutades med högläsning om Grodan.

Sagotext om groda.

Grodan och hans vänner bjuder in till funderingar kring många viktiga ämnen såsom vänskap, rädsla, kärlek och främlingsfientlighet. Att förstå och prata om budskapet i dessa böcker klarar knopparna finfint.