Grundskolefotboll mot rasism

Elever håller upp röd flagga där det står ge rött kort åt rasismen.

Häromdagen fyllde Barnkonventionen 28 år. En Barnrättskonvention som bär med sig en hel ny barnsyn, ett annat sätt att se på barnet. Ett barnsyn som ger barnet rättigheter. Barnet är en rättighetsbärare och det är vi, vuxna, som skall skapa förutsättningar för det.

Därmed är det Barnkonventionen och skolans Värdegrund, som är grundpelarna i verksamheten Grundskolefotboll mot rasism- för alla människors lika värde (GFMR).

GFMR passade på och genomförde sin första utbildningsträff för skolpersonal från tio skolor som kommer att delta i verksamheten under 2017/18. Även Kryddgårdsskolans erfarenheter av fyra år som Rättighetsbaserad skola presenterades av stolta kollegor.

GFMR går in på sitt femte år och utbildningsprocessen bygger på idén om att Lära Om, Lära Genom och Lära För Barnets mänskliga rättigheter och läroplanernas Värdegrundsuppdrag.

Verksamheter riktar sig till skolpersonal och elever på samtliga grundskolor i Malmö stad. Verksamheten är en samproduktion och samarbete mellan MFF, Pedagogisk Inspiration Malmö, Rädda barnen, Organisationen HelaMalmö och Tjejer i förening. Utöver fortbildningen för skolpersonal, kommer alla elever i årskurs sex på dessa skolor att utbildas i Barnkonventionen, Antidiskriminering ( 7 diskrimineringsgrunderna) och Normer/Normkritik.

Lappar med barnkonventionens alla artiklar på.

Representanter från varje klass deltar på en konferens på Swedbank Stadium. Skolpersonal, elever och föräldrar bjuds på MFF-match och slutligen, i slutet av maj, samlas alla kring en fotbollsturnering där blandade lag möter varandra. Lära Om, Lära Genom, Lära För!

Elever inne i mittcirkel håller upp röda kort där det står ge rött kort åt rasismen.

Några reflexioner från kollegorna kring frågan: Vad driver dig att bidra till Grundskolefotboll mot rasism- för alla människors lika värde?

Skapa Gemenskap
Skapa samma villkor för tjejer och killar
Ge sig ut ur klassrummet
Göra våra elever stolta,
Att våra elever skall få träffa andra elever
Gestalta värdegrunden
Många elever älskar fotboll och kan visa vad de också är bra på
Lära sig om  respekt,
Hantera att vinna och/eller förlora
Stärka barnens  självförtroendet,
Komma ut ur området,
Skapa tillhörighet, samhörighet och gemenskap inom och mellan
Lära sig mer om demokrati,
Möta barnets behov
Lära sig om olikheter,
Lyfta viktiga samhällsfrågor
Fotbollen kan vara ett verktyg för integration, relatera,
Hela världen möts och blandas på plan
Hitta nya förebilder i
Identifiera vad rasism är,
Förebygga rasistiska uttryck,
Få kunskap inom BK
Att eleverna vara hitta sig själva,
Att eleverna skall utvecklas som individ

Var och en av dessa meningar kan relateras direkt till läroplanens kap 1 och 2. Det vackraste är att elever och skolpersonal skall GÖRA allt detta genom Lära Om, Lära Genom och Lära För! Skolpersonalen fick var sin medalj i ”förväg”, de är redan stjärnor.

Att driva denna lärandeprocess tillsammans med alla dessa magiska organisationer, elever och skolpersonal skapar ovärderliga förutsättningar för Malmö.

”För att veta mina rättigheter måste jag känna till dem. För att kunna arbeta utifrån barnets rättigheter och konventionens krav måste jag känna till dem”.

Välkommen, än kan du och dina elever vara med!

Text: Gustavo Nazar