Grundskolefotboll mot rasism(er)- för allas lika värde/Ge rasism(er) rött kort!

Barn på fotbollsplanen i ring.

Grundskolefotboll mot rasism går nu in på sitt nionde år. Verksamheten riktar sig till årskurs sex elever. Året 2018-19 medverkade 16 skolor och över 1200 elever.

Fokus med verksamheten är att tillsammans med dig och dina elever fördjupa förståelsen av begrepp och kunskapsfält så som: Barnrättskonventionen, Begränsande Normer, Trygghet i klassrummet, Antidiskriminering, Värdegrund, Diskrimineringsgrunderna och Alla människors lika värde. Vårt arbete kopplas till läroplanen, Barnkonventionen och Agenda 2030. I det didaktiska arbetet utgår vi utifrån Unescos pedagogiska lärandesyn: Kunskap Om, Kunskap Genom och Kunskap För. Denna didaktik synliggörs och omsätts under processen.

Arbetet pågår från oktober 2019 till juni 2020.

Kollega, du är hjärtligt välkommen för att tillsammans skapa nya inkluderande möten och perspektiv, mellan våra skolor och hos våra allas elever. I år blir vi 22 skolor. Än finns det plats för dig!

För ytterligare frågor och/eller tips kontakta, gustavo.nazar@malmo.se. Här kan du anmäla din klass. 

I år har vi skapat en yta på Malmö delar, se nedan. Där hittar ni länkar till olika aktörer som utarbetat arbetsmaterial inom de olika ämnesområden. Vi har också satt ihop sex konkreta övningar vi kommer att använda oss av under processen.

Här finns olika synliggörande länkar:

Arbetsområdet på Malmö delar

Under denna länk hittar ni årets film. I filmen synliggörs de olika moment vi erbjuder att samarbeta med dig kring.

Under denna länk hittar ni Malmö FF:s film om verksamheten. 

Denna länk går till Årets Ledarforum på Grundskoleförvaltningen Malmö stad där alla rektorer Ger rasismen rött kort!

Denna länk går till Anders Malmquist, grundskoledirektör, när han Ger rasismen rött kort!

Denna länk går till Strandskolans personal, då de Ger rasismen rött kort!!

MFF Ger rasismen rött kort!

FC Rosengård Ger rasismen rött kort!

Barn sträcker fram sina händer över ett rött kort där det står "Ge rasismen rött kort" Elever iklädda MFF-tröjor poserar på lagfoto. Fyra av barnkonventionens artiklar sitter uppsatta som planscher på en vägg. Lappar där de sju diskrimineringsgrunderna står ligger utspridda som en solfjäder. Barn och pedagoger sträcker fram sina händer och lägger en finger på en fotboll.