Grymma kollegor på PML18 under temat: Digitalisering & framtidsspaning

Illustration där det står digitalisering.

Den 26 september är det dags för Pedagog Malmö Live! Förutom massa grymma keynotesföreläsningar (som du kan läsa om här) så kommer också över hundra kollegor från Malmö att hålla föreläsningar och workshops.

Dagen kommer att vara uppdelad på fyra skolor i Malmö. Varje skola kommer att ha ett huvudsakligt tema. Du kommer att anmäla dig till en skola/tema och alltså inte till enskilda föreläsningar och workshops. På plats är det först till kvarn som gäller. Ett helt klart program kommer att presenteras i slutet av augusti och anmälan kommer att öppna den 27 augusti. Mer info om det kommer senare.

Läs mer om keynotes och annan information här.

På Malmö Borgarskolan kommer temat att vara ”Digitalisering & framtidsspaning”. De kollegor som kommer att hålla till där är följande:

Observera att det fortfarande kan komma att bli ändringar. 

Aila Delleskog, Jenny Nyberg, Maria Schedvin – På Oxievångsskolan finns DigiMIK-teamet som består av rektor Jenny Nyberg, digitaliseringspedagog Aila Delleskog och skolbibliotekarie Maria Schedvin. De har byggt upp en tydlig struktur för hur de arbetar med digitalisering i skolan kopplat till skolbiblioteket. 2018 fick de utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass för sitt arbete. Föreläsningen kommer beröra deras uppdrag, förutsättningar, framgångsfaktorer och utmaningar.

Anders Karlsson och Åsa Falk – Forskarna kommer att visa både genom gängse forskning och praktiskt i klassrummet hur vi kan möta de nya skrivelserna i läroplanen gällande IKT, MIK och digitalisering. Det praktiska exemplet visar hur skrivandet av artiklar på Wikipedia kan både vara språkutvecklande och möta flera av de kriterierna som läroplanen nu anger.

Angelina Briggner – Hur kan digitala verktyg vara ett stöd i att utveckla elevers lärande i matematik? I denna workshop får du exempel på och pröva själv hur responsverktyg, som Padlet kan användas för att engagera och aktivera alla elever men också hur man kan arbeta formativt i undervisningen.

Anna Ericsson & Johanna Tengwall –  På Geijerskolan jobbar personalen med ett digitalt verktyg som heter Qleva. Under detta pass får deltagarna veta mer om verktyget som är skapat av en skolläkare och riktar sig till att stärka barn i det hälsofrämjande faktorerna i livet.

Anna W Gustafson – Vilken är den senaste forskningen inom digitalt skapande? Sedan ett antal år sedan undervisar Anna W Gustafson i digitalt skapande och under denna föreläsningen kommer hon att dela med sig av forskning och lika ideer för skapande med barn och ungdomar i digitala miljöer.

Annica Trenneman, Eva Hörnblad och Vasil Kovacev – Under detta pass kommer deltagarna att få veta hur man kan använda närmiljön som lärmiljön med färdigutvecklade lektionspaket. Föreläsarna kommer också att berätta om teachmeet – om hur på ett enkelt sätt man sprida goda exempel och som SIS – som är ett kollegialt arbetssätt.

Annie Bergh – Passet kommer att handla om vad eTwinning kan erbjuda dig som lärare för att utveckla och underlätta ditt arbete med IKT. eTwinning är en samarbetsplattform för pedagoger inom EU som ger eleverna autentiska mottagare till sina alster. Föreläsningen kommer även att innehålla användbara digitala verktyg för samarbete.

Axel Månsson – I ett trollslag kan tekniken runt Arduino, programmerbara mikrodatorer, konkretisera 5 av 8 delar av de ”tekniska lösningar” som skolverket äskar i kursplanen. Även för andra delar därav ämnar sig tekniken väl. Det blir en laborativ workshop med kretskoppling, programmering, kreativitet och pedagogisk diskussion!

Carina Bognäs – Workshopen kommer att fokusera på hur pedagogerna tillsammans med barnen i förskolan kan använda sig av digitala verktyg i form av QR-koder för att upptäcka, utforska och resonera kring den matematik som finns runtomkring oss. Utgångspunkten är hur vi kan organisera för lärande i matematik med stöd av digitala verktyg genom konstruktion av QR-koder. Under workshopen konstrueras QR-koder.

Heléne Nyrén och Emilia Nilsson – Heléne Nyrén och Emilia Nilsson kommer att prata om varför de skriver lärarbloggar. Under deras pass kommer också det att ges möjlighet till att träffa andra SO-kollegor för att diskutera och lösa olika utmaningar och dilemman i klassrummet. Under workshopen kommer de att genomföra övningar och diskussioner som ska stärka kollegorna till att våga undervisa om kontroversiella frågor och pröva nya metoder inom SO-ämnena. Med workshopen kommer deltagarna att gemensamt diskutera fram och lista olika lösningar, samt delge varandra tips till hur digitala verktyg kan vara ett stöd för utmaningar i klassrummet.

Henning Pettersson – Hur gör man för att enkelt kunna koppla digitaliseringen till kreativitet och på så sätt ge eleverna en möjlighet att uttrycka sig på flera olika sätt? Med hjälp av enkla medel kan befintliga uppgifter göras om till något skapande och samtidigt fylla det med det innehåll vi finner relevant. Programmering, filmskapande, poddar, bildredigering är bara verktyg för att elever ska kunna lära på bästa möjliga sätt samtidigt som de faktiskt själva producerar material och vad det i slutändan kan ge för effekter.

Jennie Rosén – Om att använda sig av digitala verktyg, stödmallar och checklistor i svenskan.

Jenny Leyman och Linnea Karlsson – Vad betyder ledarskap för dig? Går det att uttrycka detta med hjälp av animering? Vi diskuterar och laborerar tillsammans med hjälp av olika material och Stop Motion-film.

Jenny Nyberg – Hur tänker du som skolledare kring att leda digitalisering mot digitaliseringsstrategin? Jenny Nyberg ger dig handfasta tips som du kan arbeta med och utveckla direkt i din verksamhet. Hon går också in på ledarbidrag som krävs i en digitaliserad skola.

Jens K Jensen – Den papperslösa undervisningen – vad innebär det att jobba digitalt i till exempel Classroom/Google Suite for Education? Vad är skillnaden mellan digitala och interaktiva läromedel? Lyssna, lär och bli inspirerad!

Jesper Nilsson – Jesper Nilsson på Ribersborgsskolan har arbetat med en Minecraft-server där barnen fått spela tillsammans och skapa ett samhälle med lagar, ekonomi och infrastruktur. Det finns många bra ingångar till lärande om man utgår från populärkultur som Minecraft. Under föreläsningen kommer Jesper Malmberg att visa vad barnen gjort, vad som är möjligt och vad man ska akta sig för.

Linus Schrab & Daniel Pamp –  Matematik- och IKT-utvecklare på PI ger en introduktion till hur programmeringsspråket Python kan användas i matematikundervisningen för att arbeta med de nya digitaliseringsdirektiven.
Som deltagare på workshopen får du möjlighet att skriva ditt första program i Python samt bekanta dig med utvecklingsmiljön Colab. Du behöver inte ha några förkunskaper inom programmering.

Magnus Dahlström – Kom i gång med textbaserad programmering i Python 3 med hjälp av Google Colaboratory*. Testa på att jobba med matematisk problemlösning med hjälp av programmering.
*Google Colaboratory är ett verktyg i googlefamiljen avsett för programmering. GDPR-säkrat.

Magnus Hemborg – Magnus Hemborg kommer att föreläsa om hur Lorensborgsskolan använt ett treårigt Erasmus-projekt som draghjälp i digitaliseringsprocessen. Hur har skolledning och personal fått konkreta verktyg för att utveckla digitaliseringen på skolan med hjälp av samarbetsländers erfarenheter? Hur har skolan skapat nätverk för att möjliggöra internationella samarbete både mellan elever och lärare? Allt för att ha elevernas lärande i fokus.

Malmö delar – Duktiga lärare har alltid delat material, upplägg, planeringar och kunskap med varandra. På skolor och i sociala nätverk används alla Internets möjligheter till att dela digitalt – men samlingarna är ofta isolerade och spretiga. Malmö delar – en didaktisk resurs, är ett försök från Malmö att skapa en centraliserad och kurerad delarsida. Om Malmölärare delade med sig av bara en enda grej skulle sidan direkt få 3000 användbara resurser. För inget slår kraften i det gemensamma lärande. Kom och lär er mer om Malmö delar.

Markus Elmberg – I denna föresläsningen kommer Markus Elmberg att visa hur han har arbetat fram ett språkutvecklande arbetssätt med genreplanscher, modifierad cirkelmodell och elevnära matriser. Han visar också vilka resultat som kan ses i praktiken av arbetet i svensk-/sva-undervisningen och om hur det uppfyller skolans fyra åtaganden kring språkutveckling, IKT, tillgängliga lärmiljöer och BFL.

Martin Erberth – Cirka 80-90 procent av Malmö lärlingscenters yrkesteoretiska kurser äger rum på elevernas APL-platser. Därför behöver eleverna träna på att upptäcka sitt lärande och kommunicera detta med lärare, handledare och varandra. Under detta pass berättar lärarna om hur de använder Loopme, ett verktyg för bland annat loggboksskrivande, till kommunikation och bedömningsunderlag. Loopme blir det forum där eleverna kan beskriva sina upplevelser och samtidigt koppla ihop teori med praktik. En viktig del i loggboksskrivandet är att det finns läsare, mottagare av elevernas texter (och bilder).

Martina Soomro – I detta pass får du veta hur du kan arbeta med BFL med Google Classroom som ramen för hela din undervisning. Också om hur du kan använda Google Classrooms funktioner samt hur du integrerar annan sorts IKT i kombination med Google Classroom för att bedriva en formativ undervisning.

Nikola Petranovic – Med fokus på dokumentation, kommunikation och formativt arbetssätt kommer workshopen att visa hur läraren kan effektivisera och utveckla sin undervisning med stöd av digitala verktyg. Nikola Petranovic kommer att dela med sig av egna erfarenheter och även visa med några konkreta exempel på hur man kan åstadkomma en mer effektiv undervisning. Detta mål kan uppnås med bl.a. stöd av en iPad och några applikationer. Exempel på dessa är Notability, iMovie, YouTube och Google Drive.

Nina Bergin – Kom och lär dig grunderna i programmering och prova på att programmera både analogt och med smårobotar. Programmering är en kreativ process som tillåter eleverna utforska, leka och experimentera tillsammans. Du kommer få prova på att programmera och styra olika smårobotar med ett brett användningsområde så de passar både för nybörjare och de som kommit en bit på väg med programmering. Med dig från workshopen får du ett häfte med lektionsplaneringar och kopieringsunderlag så det är bara att starta upp med dina elever när du är tillbaka på skolan.

Pernilla Unsgård – Pernilla Unsgård kommer att visa hur Rörsjöskolan Zenith arbetar med att ta fram en plattform som gör att elevhälsoteamet och likabehandlingsteamet kan vara mer tillgängliga i den digitala läromiljön.EHT vill vara där eleverna är, och att de upplever att EHT är tillgängliga även när de inte sitter på sina rum. Eleverna ska kunna få nyheter och länkar, inbjudningar och frågelåda, tipslåda och bokningar av tider till till exempel specialpedagog och kurator. EHT och likabehandlingsteam i Classroom – hur får man till det?

Rickard Nordström (Magister Nordström) – Magister Nordström har nästintill blivit ett begrepp och det har sträckt sig långt utanför Malmö stads gränser. I skrivande stund når Malmöläraren Rickard Nordström dagligen över 20 200 personer med sitt Instagramkonto och följarskaran fortsätter att öka. Han kallar sitt klassrum för Kunskapsfabriken, avslutar varje vecka med att fredagsdansa med klassen och utsågs nyligen till Årets lärare i nytänkande/entreprenörskap. Kom och inspireras kring ledarskap och sociala medier.

Sandra Johansson – Introduktion till GeoGebra. På vilket sätt kan man använda färdiga applikationer (applets) i undervisningen och hur kan de bidra till ett ökat lärande i matematik? Lär dig skapa arbetsblad till dina elever med hjälp av redan färdigt material och samla i en GeoGebrabok, samt att göra egna arbetsblad till eleverna med endast ett fåtal av GeoGebras verktyg tillgängliga.