GULDÄNGEN – BARNENS PARK

Träskulptur som välkomnar in på området.

Odlare börjar nu planera inför våren och sitter och bläddrar frenetiskt i frökatalogerna. Kanske är det så att det är dags att planera vårens aktiviteter för eleverna också? I Malmö finns flera bokningsbara skolresurser som kan nås via Pedagogiska kartor. En av resurserna är Guldängen – barnens park. Så här beskriver Sara och Erika sin verksamhet.

Guldängen är Malmös bygglekplats med skogsträdgårdsodling. Det är en grön lärmiljö för både barn och pedagoger. Hit är förskola, skola och fritidshem välkomna! Det går utmärkt att äta både lunch och mellanmål på platsen då vi har en grillplats att samlas kring. Vi möter flera av läroplanens mål i både förskolan, skolan och fritidshemmet. Tveka inte med att höra av dig för att boka in din klass på besök hos oss. Tillsammans hittar vi ett bra upplägg för era behov!

På Guldängen  agerar barnen bygg- och trädgårdsmästare. Vi i föreningen Växtvärket agerar medhjälpare. Idén föddes av Johanna Brun och Sara Stiber tillsammans med barnen på Sofielundsskolan och Kastanjeskolan. Sen vi öppnade 2017 har över 5000 barn besökt Guldängen. Var och en har lämnat sitt eget unika avtryck och skapat en föränderlig plats full av liv, färg och form.

Här finns takodling med honungsbin, slingrande bönor och sommarblommor. En cykelhjulsdome, skogsträdgårdsodling, slott, hus, rymdraketer, Alfons helikopter, en doftlabyrint, dammlek, familjeodling och mycket mer. Innan Guldängen blev till beskrevs parken som otrygg, identitetslös och tom. Nu är det en grön oas för nya möten och massor av lek.

Bygga, såga, spika, skruva, smaka, lukta, måla, plantera – det får barnen att växa. De utvecklar en påtaglig självkänsla, kreativitet och insikt om deras egna potential. Miljön ger dem kunskap om våra viktiga ekosystem och deras delaktighet. Här är de med och bidrar till ökad biodiversitet och får även skörda frukterna av den!

Kontakt: info@vaxtvarket.se

Läs mer i vår projektskiss och på vår hemsida