Handlingskraft till jobb och utbildning

Man föreläser framför projicerad presentation.

HANDLINGSKRAFT är en åtta veckor lång kurs i JobbMalmös regi. Kursen sätter fokus på att ta reda på vad deltagaren kan och vill göra för att nå sina mål när det gäller jobb och utbildning.

– Deltagarna gör sin egen planering och väljer de aktiviteter de behöver för att nå sina mål, säger Göran Sarner, som arbetar med språk och pedagogik på Handlingskraft tillsammans med Olle Anebratt och arbetsmarknadshandläggare Fadil Rexhepi.

Sfi-elever, minst 24 år, som befinner sig nära C-nivå eller över kan söka till Handlingskraft. Det kan vara deltagare som avstannat i språkutvecklingen och kanske behöver göra en paus i studierna. Någon som saknar motivation och inte vet vilken väg de ska gå. Någon som kanske helst vill jobba men som behöver förbättra sitt språk. Deltagarna blir inskrivna på JobbMalmö och får tillgång till alla aktiviteter där.

– Här får de tillgång till allt de behöver för att söka jobb, säger Göran. Datorkunskap, kunskap om arbetsmarknaden, studiebesök på arbetsplatser. Och svenska, naturligtvis. Det blir mycket diskussioner och gruppverksamhet, så deltagarna pratar mycket svenska. Kursen kan också kombineras med språkcafé Nobel för den som vill.

Detaljerad plan för framtiden

Handlingskraft tar emot 10-14 deltagare som träffas varje dag kl. 9.00–12.00. Gruppen arbetar tillsammans i åtta veckor.

– Vi arbetar med att formulera en detaljerad plan för framtiden och få alla papperna i ordning. De sista två veckorna inriktar deltagaren sig mer konkret på att nå det egna målet, som kan vara praktik, jobb eller studier.

De deltagare som får praktik eller jobb, under kurstiden delar gärna med sig av sina erfarenheter, berättar Göran.

– Förebilder är viktiga och bra för gruppdynamiken.

Blandade grupper

Grupperna på Handlingskraft är blandande. De deltagare som vill kan kombinera kursen med studier. Annars gör man uppehåll i sina studier under de åtta veckor som kursen varar.

– Elever på Sfi men också de som studerar på grundläggande nivå är välkomna. Här finns även svenskar som deltar. Vår nästa kurs, som börjar den 24 augusti, är redan full, men det går bra att anmäla sig till kurser längre fram, säger Göran.
OBS! De som är inskrivna i Etableringen på AF kan inte söka till Handlingskraft.