Hantverk på egna villkor

Docka med flygglasögon.

Att hitta något man trivs med och som ger möjlighet till ett kreativt uttryckssätt är viktigt för många människor oavsett om det handlar om att baka, måla, eller som i Samantha Bryans fall, att skapa älvor. Veckans film har jag valt för att inspirera andra att få utlopp för sin fantasi och att skapa något personligt oavsett hur man väljer att göra det.

Utifrån detta kan man med sin klass diskutera vad man tycker om att göra på sin fritid och varför, och samtidigt ställa frågan vad man tycker om att göra i skolan och varför. Vilka skillnader finns på det man lär sig i skolan och den kompetens man tillgodogör sig utanför skolan? Och hur kan man ta till vara på det informella lärandet även i skolan? Här tror jag att eleverna säkert kan hjälpa till att hitta arbetsformer som får skolans uppgifter att kännas mer relevanta. Man kan alltid prova.