Här är de nominerade till Malmö pedagogpris 2022 i kategori gymnasium och vuxenutbildning

”Han är bara legendarisk” och ”Han är bara bäst”, så lyder två av alla motiveringar som inkommit i nomineringarna av pedagoger som arbetar i gymnasieskolan eller vuxenutbildningen. Alla motiveringar är inte lika sammanfattande kärnfulla, utan ofta väldigt genomtänkta och välutvecklade. Det är främst elever som nominerar, men även en hel del kollegor.

Precis som i nomineringarna av pedagoger i grundskolan, är det den relationella pedagogiken som ofta lyfts fram i motiveringarna. Det är tydligt att både elever och kollegor värdesätter relationsbyggande högt. Förmåga att undervisa varierat, ha tålamod och att ge stöd är andra egenskaper som lyfts fram i flera nomineringar.

Totalt har 99 nomineringar inkommit i kategori gymnasium och vuxenutbildning, varav 34 avser Komvux Malmö. Fem gymnasieskolor finns bland nomineringarna. Precis som i övriga kategorier finner vi både pedagoger som nominerats många gånger och de som fått enstaka nomineringar. Antalet nomineringar har ökat något i år jämfört med förra året. I listan nedan presenteras alla nominerade en gång, även om en del fått fler nomineringar. Precis som tidigare år är alla nominerade välkomna att maila till pedagogisk.inspiration@malmo.se för att be om motiveringarna, bara att läsa dem är en vinst!

I kategori gymnasium och vuxenutbildning är det en skola som dominerar nomineringarna, men det finns också skolor på listan i år som inte tidigare haft någon nominerad pedagog. Tydligt är att olika skolor sprider möjligheten att nominera en pedagog till Malmö pedagogpris på olika sätt, till både elever och i kollegiet. Vi är helt övertygade om att det finns fantastiska pedagoger som skapar förutsättningar för lärande på alla Malmös kommunala gymnasieskolor (även om inte alla finns med bland de nominerade).

Urvalsprocessen

Processen för att utse en vinnare sker i flera steg. En urvalsgrupp gör ett första urval och inhämtar sedan referenser och mer information om kandidaterna från respektive rektor. Tre finalister utses i varje kategori och slutligen är det Pedagogisk inspirations styrgrupp som utser en vinnare i varje kategori. Priset tillfaller en pedagog som uppvisat särskild förmåga att skapa förutsättningar för lärande och som bidragit till skolutveckling på vetenskaplig grund. 

Vinnarna överraskas på sin arbetsplats och presenteras i slutet av terminen. Vi vill dock gärna poängtera att ALLA är vinnare. Tänk på att alla ni som är nominerade har berört någon så mycket att hen har valt att nominera er till priset. Sträck på er och plocka fram det när inspirationen tryter.

Och de nominerade är…

Namn Skolenhet
Emma Haraldsson Malmö Idrottsgymnasium
Daniel Johnsson Sköld Malmö Latinskola
Jens Croneman Malmö Latinskola
Amelie Åberg Larsson Pauliskolan
Andreas Klaar Pauliskolan
Artur Pauliskolan
Axel Månsson Pauliskolan
Bernadotte Pauliskolan
Camilla Lindskoug Pauliskolan
Dan Ewertz Pauliskolan
David Ekholst Pauliskolan
Elisabet Ahlqvist Pauliskolan
Elizabeth Pauliskolan
Fredrik Engman Pauliskolan
Hanna Dresler Nilsson Pauliskolan
Helen Scmidinger Pauliskolan
Josefin Johansson Pauliskolan
Katarina Hudin Pauliskolan
Kristina Nordlöf Pauliskolan
Linda Svensson Pauliskolan
Livia Malmborg Nygaard Pauliskolan
Magister Ekström Pauliskolan
Magnus Johansson Pauliskolan
Magnus Johansson, Gabriel Rudolf och Hanna Dresler Pauliskolan
Mattelärare Pauliskolan
Michael Parmach Pauliskolan
Mimi Wikström Pauliskolan
Nellie Mildh Pauliskolan
Per Olsson Pauliskolan (Bernadotte)
Pontus samhälle Pauliskolan (Bernadotte)
Juna Henriksson S:t Petri skola
Ludvig Torell S:t Petri skola
Josefine Magnusson Valdemarsro gymnasiesärskola
Torbjörn Mattisson Valdemarsro gymnasiesärskola
 

 

Adriana Sturesson Komvux Malmö
Annele Kulju Komvux Malmö
Arbetslag Stv 1 em 1/Trean (Malin Nilsson, Karin Bresche, Yerk Liveröd m.fl.) Komvux Malmö
Camilla Levin Komvux Malmö
Erol Tümer Komvux Malmö
Gabriella Eftimie Komvux Malmö
Karin Borg Komvux Malmö
Karin Bresche Komvux Malmö
Marina Solid Hersler Komvux Malmö
Saja Al-Ghawaleb Komvux Malmö
Åse Ranemyr Holmberg Komvux Malmö

 

Fristående gymnasieskolor

Paul Georgescu Jensen gymnasium
Oscar Szanto NTI

 

Grattis alla nominerade!