Malmö pedagogpris 2021 gymnasium och vux: Eva Henriksson Garatea

Eva Henriksson Garateas kollegor tar emot hennes pris.
Evas dotter och kollega Dagny Hasanbegovic Garatea, rektor Eva Daun och Joakim Altervall, ämnesansvarig i historia. På bilden i bakgrunden syns Eva Henriksson Garatea.

2021 års pedagogpris i kategori gymnasium och vuxenutbildning delas ut postumt till Eva Henriksson Garatea, som under många år var en av S:t Petri skolas mest uppskattade lärare och kollega. Priset mottogs på fredagen av Evas dotter och kollega Dagny Hasanbegovic Garatea och prissumman tillfaller Evas ämnesgrupp i historia.

Mycket värdigt och rättvist, skulle många beskriva det faktum att Eva Henriksson Garatea tilldelats Malmö pedagogpris 2021. Till allas stora sorg, hann Eva inte själv ta emot priset då hon tyvärr gick bort under processens gång tidigare i höstas. Evas enastående lärargärningar förtjänar att uppmärksammas och spridas vidare. Vid prisutdelningen på fredagen deltog ledningen på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, S:t Petri skolas skolledning samt Evas dotter och kollega Dagny Hasanbegovic Garatea, Joakim Altervall, ämnesansvarig i historia och ett fåtal andra kollegor från S:t Petri skola.

Prissumman på 5000 kr tillfaller ämnesgruppen i historia, ett ämne som Eva utvecklat och reformerat tillsammans med kollegor på S:t Petri skola. Joakim Altervall, som jobbat nära Eva i många år mottog checken av Förvaltningsdirektör Anneli Schwartz.

– Joakim, hur går dina tankar idag?
– Det känns som om cirkeln sluts i och med att vi tar emot priset å Evas vägnar. Eva var nyfiken, hungrig och såg sig aldrig som fullärd. Hon var en förebild, mentor och en stor källa till inspiration för alla kollegor här på Petri. Hon hade alltid en kvart över, oavsett hur upptagen hon var. Jag kan inte tänka mig en värdigare vinnare faktiskt.

Både S:t Petri skolas rektor Eva Daun och Dagny Hasanbegovic Garatea uttryckte en stolthet över att Evas fina arbete uppmärksammas, trots att sorgen är stor över att Eva själv inte fick uppleva hyllningarna.

Poträttbild på Eva Henriksson Garatea.
Eva Henriksson Garatea. Foto: Johanna Ravhed.

Juryns motivering

Eva har under sin långa karriär uträttat enastående lärargärningar och var under alla år en av S:t Petri skolas mest uppskattade lärare. Hon var navet i skolans kollegiala lärande och stöttade och utvecklade kollegor i sin förstelärarroll. I denna roll gjorde hon även ett fantastiskt arbete med skolans systematiska kvalitetsarbete.

Eva tog del av forskning på ett systematiskt sätt och tillämpade resultaten i de grupper hon har lett, och i sin egen utveckling. Hennes fokus var alltid att få kollegor att förstå hur deras undervisning påverkar elevers lärande. I sitt arbete med det systematiska kvalitetsarbetet, tydliggjorde Eva på ett pedagogiskt sätt hur skolan kan utvecklas för att öka elevernas lärande.

Eva var även engagerad i en rad aktiviteter utanför skolan, som tex i Forum för levande historia och i författande av läromedel. Hon har även bidragit till utbildning av kollegor på andra skolor genom att föreläsa vid olika seminarier och konferenser och genom att skriva bloggtexter på Pedagog Malmö samt dela med sig av resursmaterial på Malmö delar. Evas kompetens och engagemang är därför omtalade långt utanför S:t Petris murar.

Eva hade ett driv att ständigt utveckla – såväl sig själv som kollegor, skolledningen och hela S:t Petri samt historieämnet – men hennes huvudfokus var alltid eleverna och deras bästa. Eva var också drivande i att utveckla mentorskapet på S:t Petri och beskrivs som det bästa exempel man kan finna på ett äkta relationellt förhållningssätt till elever. Under distansutbildningen lyckades hon hålla engagerande lektioner, som beskrivs som mer inspirerande och uppskattade än de flestas.

Eleverna mötte en otroligt kunnig och kompetent lärare, som verkligen såg och stöttade varje elev långt utöver vad som egentligen kan krävas av en lärare. De fick gedigna och fördjupade kunskaper i historia och mötte en mycket engagerad och inspirerande människa!

Kollegorna minns Eva Henriksson Garatea

Att Eva var en oerhört uppskattad kollega märks tydligt. Hennes närmaste kollegor skrivit en varm och personlig minnestext om sin saknade kollega (även publicerad i Sydsvenskan idag 3 dec 2021).

Vi saknar och minns Eva Henriksson Garatea, vår kollega och vän. Eva var lärare på S:t Petri skola i 20 år. Hon undervisade i religion, spanska och historia, men historia kom att bli hennes huvudämne. Med sin kunskap i såväl teori som praktik engagerade hon elever och lärare. Hon hade en underbar och sarkastisk humor och alltid nära till skratt. Eva var aldrig rädd för att säga vad hon tyckte. Och det gjorde hon.

När Eva skulle förklara historiemedvetande för sina elever brukade hon beskriva hur hennes barnbarn förundrat tittade på sin mormors hand och frågade: “Mormor, ska min hand som är så slät bli skrynklig som din? Har din hand varit slät som min?” Eva var professionell och väl insatt i lärarens uppdrag, men hon var alltid närvarande och hade alltid tid för omtanke och stärkande ord. “Hur har du det vännen?” var en fråga som både kollegor och elever ofta fick och den var inte tom. Den följdes upp av handling.

Trots ett stort intresse för skolutvecklingsfrågor valde Eva aldrig att gå vägen som skolledare. Hennes plats var i klassrummet och didaktiken låg henne varmt om hjärtat. Under de senaste åren var Eva djupt engagerad i utmaningen att undervisa elever i historiebruk. Tillsammans med kollegor på skolan och lärosätena i Lund och Malmö formulerade hon tankar och idéer om undervisningens innehåll och praktik, vilka hon generöst delade med sig av i både formella och informella sammanhang. Samtalen, föreläsningarna, seminarierna och läromedelstexterna blev många. Sedan 2013 hade Eva rollen som förstelärare och långt före många andra initierade hon arbete med det som senare kom att bli känt som kollegialt lärande och systematiskt kvalitetsarbete. Särskilt viktigt för Eva var att lyfta, stötta och utmana kollegor att lära sig mer och våga ta nya steg i läraryrket. Många är vi som såg Eva som en mentor.

Eva hade gärna ”fingrarna med i alla smetar”. Hon hade ett oändligt tålamod med att lyssna på sina elever, kollegor och vänner och ge oss goda råd – men mindre tålamod när det gällde vännernas råd om att själv ta det lugnt och tänka på sin egen hälsa. Eva var alltid i täten – vare sig det gällde skolutveckling, diskussioner, resor världen runt med kollegor och elever eller i engagemanget för sina elever. Vi skämtade ibland om att ”stupa på sin post”. Tyvärr blev det så. Vi hade önskat henne det kapitel i livet hon nu såg fram emot – att läsa ännu mer, skriva böcker, resa till Spanien, dricka vin och skratta med vännerna, hänga med döttrarna – och framförallt umgås med de fyra älskade barnbarnen.

Livet utan Eva blir inte detsamma. Saknaden och sorgen är så stor just nu. Men en sak är säker. Minnet av Eva kommer att vara ljust och alltid finnas hos oss. Eva blev 66 år.

Kollegor och vänner från S:t Petri

Läs mer om Evas arbete

Ta del av Evas delade material på Malmö delar

 

Övriga finalister

Totalt inkom 90 nomineringar i kategori gymnasium och vuxenutbildning till pedagogpriset 2021. Både enskilda pedagoger och hela arbetslag nominerades. En urvalsgrupp har haft ett digert arbete med att läsa alla motiveringar och tagit referenser, övervägt, bedömt, diskuterat och tillslut utsett tre finalister i varje kategori. Pedagogisk inspirations styrgrupp har sedan utsett vinnarna i respektive kategori.

Övriga finalister i kategori gymnasium och vuxenutbildning var:

  • Mattias Andersson, Malmö latinskola
  • Adriana Sturesson, Komvux Malmö (Pauli)