Här är de nominerade till Malmö pedagogpris i kategori gymnasium och vuxenutbildning

Glada elever läser om Malmö pedagogpris

Pedagoger som arbetar på gymnasieskolor eller inom vuxenutbildningen nomineras främst av sina elever. Under pandemin har pedagoger hittat innovativa sätt att bedriva undervisning, vilket också avspeglas i nomineringarna.

Precis som i nomineringarna av pedagoger i grundskolan, är det den relationella pedagogiken som lyfts fram i motiveringarna. Det är tydligt att både elever och kollegor värdesätter relationsbyggande högt. Förmåga att undervisa varierat, ha tålamod och att ge stöd är andra egenskaper som lyfts fram i flera nomineringar.

Totalt har 90 nomineringar inkommit i kategori gymnasium och vuxenutbildning, varav 12 av dem avser Komvux Malmö. Åtta gymnasieskolor finns bland nomineringarna. Precis som i övriga kategorier finner vi både pedagoger som nominerats många gånger och de som fått enstaka nomineringar. Antalet nomineringar har minskat i år jämfört med förra året.

”…Because of her i have liked studying a bit more. She is my mentor and also like a friend who teaches me, guides me , makes me understand, clear my doubts and we also have fun while studying so that is why I enjoy studying with her…” (Elev)

”… hon är det bästa exempel man kan finna på ett äkta relationellt förhållningssätt till elever” (slutklämmen på en nominering gjord av kollega)

”…Några exempel på hur detta kommit till uttryck är en tydlig start och avslutning på lektionen, väl genomtänkta övergångar, väl valda frågor, tydlig och synlig undervisning genom användning av såväl olika digitala verktyg som tavlan. Inte minst genomsyras hennes lektioner av både struktur och god relation till eleverna. Som jag sagt till henne under någon av mina VFU-perioder ”jag förstår inte hur du kan få det att verka så lätt, när jag vet hur svårt det är”. Då är man rätt person på rätt plats!” (Lärarstudent)

Processen för att utse en vinnare sker i flera steg. En urvalsgrupp gör ett första urval och inhämtar sedan referenser och mer information om kandidaterna. Tre finalister utses i varje kategori och slutligen är det Pedagogisk inspirations styrgrupp som utser en vinnare. Vinnarna överraskas på sin arbetsplats och presenteras i slutet av terminen.

De nominerade är…

Adrina Sturesson Pauliskolan
Anders Söderberg Malmö Latinskola
Andreas Klaar Pauliskolan
Andreas Klaar, Camilla Lindskoug, Linda Svensson och Bastian Jönsson Pauliskolan
Andrzej Ferber Malmö Latinskola
Anna Lepsenyi Komvux Malmö
Björn Westerström S:t Petri skola
Camilla Lindskoug Pauliskolan
Camilla Lindskoug och Hanna Nilsson Dresler Pauliskolan
Caroline Larsson Haapala, Anette Wästberg, Ulf Lilja, Olle Bredin Komvux Malmö
Charlott Gustafsson Bellevue Gymnasium
Dagny Garatea S:t Petri skola
Emma Haraldsson Malmö Idrottsgymnasium
Erol Tümer Komvux Malmö
Eva Henriksson Garatea S:t Petri skola
Fredrik Engman Pauliskolan
Fredrik Johansson Komvux Malmö
Gabriel Rudolf, Linda Svensson, Hanna Nilsson Dresler Pauliskolan
George Juge, Erol Tümer, Karl Staf, Lovisa Dahlqvist, Monica Åberg, och Caroline Friberg. Komvux Malmö
Hanna Borgström Petrovic Komvux Malmö
Hanna Dresler Pauliskolan
Hanna Dresler, Gabriel Rudolf Pauliskolan
Helena Thelander Universitetsholmens Gymnasium
Joanna Sawick Mejic Komvux Malmö
Johan Gejhed och Anders Söderberg Malmö Latinskola
John Rouse Malmö Latinskola
Karolina Göransson Pauliskolan
Lana Allan Malmö Restaurangskola
Lena Kölle Malmö Latinskola
Linda Svensson, Andreas Klaar Pauliskolan
Linda Svensson, Gabriel Rudolf Pauliskolan
Malin Andersson Malmö Borgarskola
Malin Brandqvist, Malin Hallin, Torbjörn Righard Malmö Latinskola
Malin Nord Pauliskolan
Marina Lagerholm Malmö Restaurangskola
Martina Thomsen Pauliskolan
Mattias Andersson Malmö Latinskola
Mia Thiwång Malmö Latinskola
Muska Andar Heleneholms Gymnasium
Pelle Flemark Malmö Latinskola
Rebecka Ryberg Welander Komvux Malmö

 

Stort grattis alla nominerade! Vill du som är nominerad ta del av motiveringarna? Maila då pedagogisk.inspiration@malmo.se!