Höstinspiration ht14

Tre kvinnor håller upp varsitt papper.

 

Känner du att du vill bli inspirerad kring matematikutveckling i höst? I så fall tycker vi att du ska komma och lyssna på någon föreläsning i vår seminarieserie!

Ni är välkomna att ta del av vårt kompetensutvecklingsutbud på http://www.pedc.se/booking/ och anmäla er.

 

Seminarieserie

Tisdag 7 oktober: Föreläsning med Åse Hansson ”Matematikundervisning i en decentraliserad och konkurrensutsatt skola”.

Tar lärare lika stort ansvar för elevers lärande i alla klasser, oberoende av elevsammansättningen?

 I föreläsningen kommer Åse att utgå från den utveckling vi sett de senaste decennierna av både matematikundervisning och prestationsresultat. Dessa förändrade förutsättningar och elevernas kunskapsutveckling speglas mot andra trender inom utbildningen under motsvarande period, exempelvis mot hur skolsegregation och lärarkompetens förändrats. Föreläsningen avslutas med en diskussion om orsaker till dessa strukturella förändringar. Likaså diskuterar vi hur man som matematiklärare kan förhålla sig till de förändrade förutsättningarna parallellt med att man strävar efter att fullfölja uppdraget med att erbjuda eleverna likvärdig undervisning.

Målgruppen för föreläsningen är lärare som undervisar i matematik i årskurserna 7-9 och gymnasiet, men även övriga intresserade är välkomna.

Åse Hansson är Fil Dr och lektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Anmälan: http://www.pedc.se/booking/kurs.aspx?ID=1446

 

Torsdag 23 oktober: Föreläsning med Cecilia Segerby för lärare i årskurs 1-6 ”Skrivandets roll i matematikundervisningen”.

Att läsa matematiska texter ställer krav på elevernas läsförmåga gällande både avkodning och läsförståelse. Genom att integrera matematikundervisningen med mer skrivande som är kopplat till dessa texter kan bland annat elevernas förståelse av begrepp, ord och symboler stödjas. Detta kan också ge möjlighet för eleverna att reflektera över sitt eget lärande.

Detta pass kommer att vara en workshop baserat på olika övningar som visar på varför och hur skrivandet kan integreras i matematikundervisningen.

Cecilia Segerby har 15 års erfarenhet som lärare i skolår 4-9 där hon bland annat har arbetat med elever som har bedömts ha svårigheter i matematik. Nu doktorerar Cecilia i matematikdidaktik vid Malmö Högskola och undersöker hur skrivandet kan påverka elevernas förståelse för matematik.

Anmälan: http://www.pedc.se/booking/kurs.aspx?ID=1447

 

Tisdag 4 november: Föreläsning med Cecilia Segerby för lärare i årskurs 4-9 ”Skrivandets roll i matematikundervisningen”.

Att läsa matematiska texter ställer krav på elevernas läsförmåga gällande både avkodning och läsförståelse. Genom att integrera matematikundervisningen med mer skrivande som är kopplat till dessa texter kan bland annat elevernas förståelse av begrepp, ord och symboler stödjas. Detta kan också ge möjlighet för eleverna att reflektera över sitt eget lärande.

Detta pass kommer att vara en workshop baserat på olika övningar som visar på varför och hur skrivandet kan integreras i matematikundervisningen.

Cecilia Segerby har 15 års erfarenhet som lärare i skolår 4-9 där hon bland annat har arbetat med elever som har bedömts ha svårigheter i matematik. Nu doktorerar Cecilia i matematikdidaktik vid Malmö Högskola och undersöker hur skrivandet kan påverka elevernas förståelse för matematik.

Anmälan: http://www.pedc.se/booking/kurs.aspx?ID=1449

 

Onsdag 3 dec: Två workshopar med Yukiko Asami Johansson kring ”Japanska modellen”.

Gymnasielärare som går Matematiklyftet arbetar mycket kring den japanska modellen som fokuserar problemlösning som utgångpunkt i matematikundervisningen. På workshoparna ges möjlighet att planera lektioner utifrån den japanska modellen och djupare diskussioner kring modellens upplägg och genomförande. (Fristående fortsättning på föreläsning från vt14).

Målgruppen för föreläsningen är gymnasielärare som deltar i Matematiklyftet, men även andra intresserade är välkomna i mån av plats. Välj workshop kl. 13.00 – 15.00 eller kl.15.00 – 17.00.

Yukiko Asami Johansson är gymnasielärare samt licentiand i matematikdidaktik och undervisar inom lärarutbildningen i matematik vid Högskolan i Gävle.

Anmälan till kl.13.00:      http://www.pedc.se/booking/kurs.aspx?ID=1451

Anmälan till kl.15.00:      http://www.pedc.se/booking/kurs.aspx?ID=1452

 

Text: Matematikutvecklarna på PI Malmö