Hur använder jag Pedagogiska kartor?

Kartbild över Malmö från dator.

Det är inte alltid lätt att ta sig an att börja använda ett nytt verktyg. Det tar tid att testa sig fram och ibland vet man inte riktigt vad det är man letar efter eller kan leta efter.

Pedagogiska kartor är uppdaterad utseendemässigt och innehållsmässigt. Då behövs det nya instruktionsfilmerna. En handlar om hur du kan  zooma och söka. En annan hjälper dig att använda verktygsfälten och den tredje hur du kan använda de olika kartskikten. I filmen ”Att använda kartskikten” hittar du både informationen för den praktiska planeringen, t.ex. bussar, lekplatser och toaletter, såväl som pedagogiska resurser.Illustration av skata.