Hur kan en död fågel vara entreprenöriellt lärande?

Död fågel.

 

Entreprenöriellt lärande handlar om att skapa verkliga värden för andra och att öppna upp skolan ut mot samhället. Att ta hand om en död fågel och ge den en värdig begravning kan vara ett sätt att skapa värde för någon annan – t.o.m. om denna är död.

Det menar Martin Lackeus, doktorand på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg i Entreprenöriellt lärande. I nedanstående video går Lackeus igenom en modell för entreprenöriellt lärande vilken kan omsättas till skolans värld.

Med Martin Lackeus döda fågel på näthinnan kan jag se hur en grupp skolbarn hittar den döda fågeln. Ett av många fenomen och företeelser som finns i natur och samhälle och som väcker nyfikenhet och engagemang. Barnen vill organsiera en begravning för fågeln. Under sina förberedelser drar de nytta av sina egna erfarenheter samtidigt som de använder sig av kunskaper från andra i samhället. De vill att det ska finnas med något från alla trosinriktningar. Fågeln får en väldigt värdig begravning – och jag tror att barnen genom sin handling även har skapat ett värde för sig själva.

Charlotte Christoffersen
IKT-pedagog och processtödjare på Centrum för Pedagogisk Inspiration
med intresse för Entreprenöriellt lärande

Foto: CC at Wikimeida by AChird