Hur kan vi förändra matematikundervisningen?

Helena Kvarnsell föreläser för publik med datorer.

Hur får man matematikundervisningen mer rolig och varierad och hur kan man plocka in verkligheten i klassrummet? Hur kan man med hjälp av IKT utveckla lärmiljöer som stödjer elevernas olika sätt att lära och ta in ny kunskap?

Helena Kvarnsell föreläser för publik med datorer.Dessa frågor fick ett trettiotal lärare svar på när Helena Kvarnsell besökte FoU Malmö- utbildning och hade föreläsning och workshop för lärare på högstadiet och gymnasiet. Helena är lärare på Björknässkolan i Nacka och undervisar i matematik, no och teknik i år  7 -9. Hon arbetar med en till en dator i sina klasser och har gjort det sedan 2009. Läsåret 2011-2012 var hon nominerad till Guldäpplet samt tilldelades ett kvalitetspris från Nacka kommun.

EU har identifierat åtta nyckelkompetenser som man menar är en förutsättning för personlig utveckling, ett aktivt medborgarskap, social inkludering och anställningsbarhet . Tre av dessa kompetenser poängterade Helena speciellt:

  • Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens
  • Digital kompetens
  • Lära att lära

I matematik finns massor av stöd i att använda digital teknik för att göra matematiken roligare, mer verklighetsanknuten och enklare att förstå samt att lära sig. Digital teknik öppnar upp möjligheterna att göra undervisningen mer individualiserad. Genom att införa digital teknik har Helena märkt att lägsta nivån på elevernas betyg har höjts. Hon menar dock att enbart införa digital teknik inte bidrar till detta, utan det krävs varierande arbetsformer och ett kritiskt förhållningssätt till användandet av de digitala resurserna. Det är viktigt att poängetera att appar med mera måste väljas med omsorg och reflektion så att till exempel inte enbart färdighetsträning används.

I undervisningen använder Helena och hennes elever både dator och smarttelefon.  Framförallt använder hon programmet OneNote. Det är ett program som gör att du kan samla text, bilder, videoklipp och ljudanteckningar på ett ställe. Där gör hon alla genomgångar som sedan finns sparade så att eleverna har tillgång till dem när som helst. Hon delar anteckningsbok med eleverna så att hon kan kommunicera med varje elev digitalt.

Helena visade och gav tips på många användbara länkar om matematik. Bland annat berättade hon hur klassen använt IKEA:s köksplaneringsverktyg för att inreda ett rum på skolan som inte utnyttjades. Med programmet Socrative (finns även som app) visade hon hur hon enkelt gjort en fördiagnos för eleverna inför ett nytt kapitel om taluppfattning. Eleverna gjorde diagnosen på dator eller telefon och skickade svaren till henne. Rätt och fel svar markerades med olika färg vilket gjorde att hon snabbt kunde få en uppfattning om vad klassen kunde. Samma diagnos används sedan som efterdiagnos. Att arbeta ämnesintegrerat är ett undervisningssätt som Helena använder sig flitigt av. Hon har använt Gapminder för detta ändamål, som är ett program med faktabaserad världsstatistik. Gapminder går att använda på många olika sätt och på olika nivåer.

För en sammansställning av Helenas bästa länktips se:

http://korta.nu/matematiklankar

Efter Helenas föreläsning var det dags för workshop där deltagarna fick möjlighet att utforska och själva prova länkarna som hon pratat om.

 

Text: Matematikutvecklarna på PI Malmö