Hur många olika sorters träd kan du?

Olika typer av blad ligger på vitt papper.

Snart är det grönt i staden och det finns möjlighet för lite naturstudier i närområdet. Ett sätt att introducera olika sorters träd och vad de heter är att börja med att hitta blad med olika former. Vilka hittar vi och varför hittar vi dem precis där?

Olika typer av blad ligger på vitt papper.

Det finns en plats, en liten dunge, vid Botildenborgs vattentorn som är en trädsamling av svenska träd. 1987 fick Kai Regnell på Rosengårdsskolan en ide om att göra platsen till en plats för naturstudier. Tillsammans med eleverna och i samarbete med Parkförvaltningen planterade de det här området och det är en lummig plats att göra precis det som Kai och hans elever planerade för, naturstudier i staden.

I materialet Artkunskap – träd i närområdet finns ett upplägg hur man kan jobba med att lära sig några arter i närområdet. Genom rörelse, samlande, sorterande och dokumentation genom egna bilder bygger eleverna kunskap kring trädets delar och olika sorters träd. Som stöd finns här också bilder och artnamn på de vanligaste svenska träden.

Ekträd i sol.