Hur ser din undervisningskarta ut?

Kartor visar flera vägar du kan ta dig till ett mål. Vilka vägar visar vi eleverna för att nå fram till målet?

För att ta dig till Lund kan du ta många olika vägar. Du kan ta motorvägen, du kan ta en väg med mindre trafik, du kan ta en väg med många stopp. Utgår du från Umeå kanske det blir övernattning på vägen ner. Bor du redan i Lund blir vägen inte så lång. Eller så blir den det? Det beror på var i Lund du ska och var du utgår från. Det som är säkert är att det finns en väg för alla. Detsamma gäller för undervisning.

Det är omöjligt att skapa en vägbeskrivning för hur du tar dig till Lund som passar alla, eller hur? Hur gör personen som ska börja åka från Helsingborg eller den som börjar i Löderup, om vägbeskrivningen är mellan Malmö och Lund? Ger jag en one-size-fits-all-undervisning till alla mina elever, kan alla ta sig till målet då?

Redan under Konfucius tid och i uråldriga judiska och muslimska skrifter har det konstaterats att människor skiljer sig åt beträffande förmågor och styrkor. Forskning och kvalitetsgranskningar idag betonar vikten av att variera undervisningen för att skapa studiero, främja trygghet och maximera lärandet (Skolverket 2021, Tomlinson 2014). Hur gör du för att skapa undervisning som är differentierad och som kan nå alla våra elevers förmågor och styrkor?

Här är några exempel på hur du kan skapa fler vägar på din undervisningskarta:

  • När eleverna ska ta till sig fakta. Erbjud flera slags faktatexter: lättlästa, svårare, filmer, poddar, fakta på andra språk.
  • Ge eleverna flera alternativ för att visa sina kunskaper som de utvecklat, t.ex. skapa en podd, presentation eller text.
  • Skapa flera olika slags uppgifter som eleverna kan arbeta med utifrån om de är mer praktiskt, kreativa eller analytiskt lagda. Se choiceboarden nedan. Utförligare instruktioner om de olika uppgifterna på choiceboarden hittar du längst ner.
  • Tydliggöra lektionsmål och bedömningsmatriser. Vad är det du vill att de ska lära sig just idag? Fokusera på förmågorna som ska utvecklas snarare än själva uppgiften.
Erbjud flera olika aktiviteter som ändå belyser samma förmågor och kunskapskrav.

 

Främja trygghet och studiero- Skolverket (2021)

The Differentiated Classroom av Carol Ann Tomlinson (2014)

Choice board upptäckter