Har du och din kollegor en idé till en digital lärresurs?

Grön tecknad gubbe vattnar blommor.

Skärmavbild av internetfonden.

I så fall kan ni söka stöd till att förverkliga er idé. Pedagoger inom grundskola och gymnasieskola kan nämligen och söka pengar hos Internetfonden för att utveckla öppna digitala lärresurser.

Det är Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.se) som står bakom utlysningen. Stiftelsen som står bakom bakom Internetfonden och Webbstjärnan, satsar på att stödja utvecklingen av internet. Ansökan om stöd kan göras mellan den 14 augusti och 11 september här.

Grön tecknad gubbe vattnar blommor.Digitala lärresurser är ett vagt och svåravgränsat begrepp, men för det mesta brukar det handla om digitalt material som kan användas i undervisning och lärande, allt ifrån text, ljud, bild och filmer till interaktiva läromedel, webbaserade tjänster, appar och beskrivningar av arbetssätt.

Materialet som tas fram måste vara kopplat till befintliga läroplaner, kursplaner och ämnesplaner, och publicering och kommunikation på webben ska utgöra en väsentlig del av elevernas arbete. Lärresurserna ska göras tillgängliga med Creative Commons-licensen CC BY, vilket innebär att de får förändras, spridas och användas både med och utan vinstsyfte, under förutsättning att upphovsmannen anges och att eventuella övriga önskemål uppfylls.

 

I Omvärldsbloggen berättar Kristina Alexanderson, chef för chef för Internet i skolan på .SE mer om utlysningen av stöd att skapa öppna digitala lärresurser:  http://omvarld.blogg.skolverket.se/2013/08/14/internetfonden-stoder-oppna-digitala-larresurser/