Idésmarta åttor på Rönnen

Elever jobbar vid skrivbord.

Just nu pågår åtta olika lärprocesser inom ramen för InnoCarnival. Vi hade förmånen att besöka workshopen ”Bli idésmart” på Rönnenskolan i årskurs åtta. Ingrid Remwall och Balqis Khattab ledde klassen genom ett pass fyllt med övningar och kreativa metoder. Temat är hållbar utveckling med fokus på de 17 globala målen. 3 500 unga deltar i projektet som leder fram till en innovationskarneval på Malmö Live 5-6 april där de unga presenterar sina innovationer och förslag till lösningar på de utmaningar vi står inför.

Här kan du läsa mer om målen. http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/

Workshopen startar med en incheckning där alla får berätta vad man gillar att göra och sen kör klassen igång med idéskapandet. Ingrid pekar ut fem regler för det kreativa arbetet: det finns inga fel, kör brainwriting så alla få hinna tänka, more is more, andras idéer kan bli din språng bräda och inte minst – ha kul! För att dela in i grupper använder Ingrid en metod där alla får fundera ut vilken fågel man identifierar sig med. Fem olika fåglar blir olika personlighetstyper där papegojan är idésprutan, hackspetten den som ifrågasätter och ugglan den kloke. Grupperna blandas med olika fågeltyper för att få en bra balans. Nu börjar arbetet med att välja något av de 17 globala målen.

Upplägg med fyra delar.Hur tar sig de unga an de 17 globala målen? Vilka av de globala målen kan ni se att de flesta unga tycker är viktigast att arbeta med?

Ingrid: Det är olika hur stor kunskap eleverna har om målen sedan tidigare, men det är tydligt att alla är överens om hur viktiga de är. Det är ganska stor spridning på vilka mål eleverna väljer att hitta lösningar till, men många fokuserar på ”1: Ingen fattigdom”, ”2: Ingen hunger”, ”5: Jämställdhet”, ”6: Rent vatten och sanitet”, ”13: Bekämpa klimatförändringen” och ”14: Hav och marina resurser”. Eleverna inser snabbt att en bra idé från dem kan stötta flera olika mål samtidigt eftersom de hänger ihop på olika sätt.

Balqis: Så snabbt du lägger fram målen till eleverna brukar det vara svårt att välja ut de viktigaste, just för att de tycker att alla är lika viktiga. Men de som har varit mest i fokus är 1. Ingen fattigdom 2. Ingen hunger 5. Jämställd.

Ingrid och Balquis framför presentation.Ni pratar om att unga har superkrafter. Hur ser den ut? Vad kan den få för resultat?
Ingrid: Många unga har en vilja att göra samhället bättre. Det i kombination med deras kreativitet ser jag som en superkraft som på sikt kan förändra världen. Unga har ett friare sätt att tänka än många vuxna, att se möjligheter istället för begränsningar. Jag har varit med vid flera olika evenemang där unga tävlar med sina idéer och hållit i många workshops där unga lär sig att ta fram idéer. Varje gång lämnar jag med en varm känsla i magen och större hopp inför framtiden. Att vi kommer att få se ännu fler unga changemakers som startar företag, projekt och event som förändrar samhället till det bättre.

Balqis: Många ungdomar är superkreativa, de har många idéer på hur vi kan göra världen bättre. De kan den nya fungerande teknologin och använda den på ett kreativt sätt. Jag träffar ungdomar dagligen, genom att bara öppna upp för att lyssna på dem, får jag fram deras superkrafter. Jag ser stor potential hos ungdomar som kommer bli entreprenörer i framtiden, de behöver bara en putt/hjälpande hand.

Workshopen avslutas med att alla grupper får göra en elevatorpitch (kort presentation) med de idéer som de på den här korta tiden har fått fram. Nu ska klassen välja någon av idéerna och arbeta vidare för att i april presentera sin innovation på Malmö Live. InnoCarnival är också en tävling där klasserna tävlar i kategorin bästa innovation och bästa arbetsprocess. Spännande priser står på spel.

Som utcheckning skriver alla ner korta reflektioner om vad de tyckte om workshopen. En av eleverna skriver: en sak som var bra var att vi samarbetade och kom på och utvecklade idéer tillsammans.