Information, inspiration, samtal och mingel!

Grupper av barn och vuxna sitter runt bord.

25 januari 2017 arrangerar Pedagogisk Inspiration och Barnkulturenheten en inspirationsdag inför nästa läsårs Skapande skola. Dagen äger rum på Malmö Live och riktar sig till dig som är engagerad i Skapande skola. På Malmö Live möts skola och kulturaktörer för att inspireras och samtala om kommande samarbeten. Förra året deltog över 70 kulturaktörer, 100 lärare och 50 elever!

Programmet i år bjuder på information om ansökan, inspiration från lyckade Skapande skola-samarbeten, workshopar för elever, utbudsrum där kulturaktörer informerar och dialogrum där kontakter och inledande samtal påbörjas.

Inspirationsdagen är sedan förra året även öppen för elever. Detta har av många beskrivits som väldigt positivt och viktigt i Skapande skola-processen. Elever har blivit mer delaktiga och kunnat ha mer synpunkter utifrån en egen upplevelse. I år har vi planerat ett specialdesignat program just för era elever. Eleverna deltar i ett antal workshops där de får möta Skapande skola-aktörer. Varje elev kan delta i två workshops.

Vi tror att ännu fler skolor kommer att anmäla sig i år så därför kan varje skola anmäla max två elever. Eventuellt måste även platser för vuxna begränsas om trycket blir stort.

Vi ses i januari!

Här finns en länk till filmer från några av kulturaktörerna som kommer till inspirationsdagen 25 januari 2017. Obs! Öppnas i Youtube.