Innovationer, entreprenörskap och presentationer

Text om Globala målen Agenda 2030.

Den 20-21 april är det Innovationskarneval för ungas idéer på Eleda stadion här i Malmö. Då är barn och unga från hela Malmö på plats för att ställa ut sina innovationer och berätta hur de vill vara med och påverka vår gemensamma framtid med sina finurliga lösningar och innovationer som kan bidra till de globala målen och Agenda 2030. Därför står innovationer, entreprenörskap och de globala målen i fokus på Malmö delar denna vecka.

Innovationer med de globala målen

Vi människor är i grunden kreativa och har genom hela historien funnit nya sätt att tänka och handla. Vår kreativitet är en fantastisk tillgång nu när de globala utmaningarna blir alltmer påtagliga och vi står inför ett växande behov av nya idéer för en hållbar och rättvis värld. I det här arbetsområdet ska eleverna utveckla sin kunskap om de globala målen och utveckla lösningar på regionala eller globala utmaningar.

Smarta mål och hur du når dem

En föränderlig värld kräver kreativa lösningar och nya idéer. Kanske dina elever medverkar i ett innovationsprojekt och behöver hjälp med att sätta upp nya mål för att förverkliga idéer för en hållbar och rättvis värld. Genom SMARTA-mål är det lättare att nå målen. De hjälper eleverna både när de jobbar individuellt och samarbetar i grupp. 

Klimat och entreprenörskap – Innocarnival och vårt Lindängen

Vill du jobba med både klimat och entreprenörskap är den här resursen något för dig! Arbetet involverar SO, NO och TK för lågstadieelever. Att jobba ämnesövergripande är att skapa helhetsförståelse. Samtidigt som man skapar förståelse hur allt hänger ihop kan man gå i djupt i temats olika ämnen.

Presentationstekniskt hjälpmedel med hjärnsmarta inslag

Det här arbetsområdet handlar om muntligt anförande och presentationstekniska hjälpmedel. Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska förstå syftet med ett presentationstekniskt  hjälpmedel, vad man ska tänka på för att göra en god presentation samt förstå vad en del av kunskapskraven som är kopplade till presentationstekniskt hjälpmedel betyder.

Miljöanalys av den egna skolan – Energifallet

I detta arbetsområde arbetar dina elever med engagerande och interaktiva moment för att förstå naturvetenskapliga begrepp och fenomen. Fokus ligger på begreppet “Energi” men momenten behandlar även resursanvändning och hållbar utveckling. Eleverna undersöker den egna skolans miljöpåverkan.  

Vi önskar er en innovativ och intressant vecka!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.