Inspiration en fredag kl 13

Pedagoger undersöker marken.

Nu har vi haft vår inspirationsträff för lärare om ”Det utvidgade klasssrummet”. En fredag kl 13 – ska det gå? Ja, det gick utmärkt!

Ingrid Olsson, rektor på Holmaskolan, gav en bakgrund till deras modell Upplevelsebaserat lärande, en konkret och handfast metod. En av deras utgångspunkter har varit upplevelsens och minnets betydelse för lärandet, inte minst för språkutvecklingen. När vi säger ”träd” eller ”en röd stuga” eller ”en doft av sommar” så dyker det upp bilder i vårt huvud. Men om vi hör ett ord som är helt nytt för oss, kanske på ett annat språk, så får vi inga bilder. Vi har inget att hänga upp ordet på och vi kommer troligen inte att förstå det alls. Genom att ta barnen ut i samhället och ge dem upplevelser kring de ord och begrepp man arbetar med i skolan så skapas dessa bilder i minnet. Man är också noga med att fotografera under upplevelsen, så man har dessa foton att arbeta med efteråt. Man har utarbetat en tydlig struktur för hur man arbetar före och efter upplevelsen där man använder sig av VÖL-strategi och EPA (arbeta enskilt, i par, alla). Detta har gjort att alla elever blivit aktiva i samtalet och eleverna känner sig trygga med arbetsformen. Med tiden blir de också bättre på att formulera frågor kring upplevelsen.  (Till exempel kom skolans tredjeklassare till Malmö Museer med 79 frågor – tufft jobb för en museipedagog!)

Efter fikapausen presenterade vi de aktiviteter vi skapat: Vi har valt en plats (pedagogisk arena) och utformat förslag på aktiviteter som bygger på Holmaskolans modell.  Mycket positivt gensvar från deltagarna, flera arbetade på liknande sätt, men uppskattade nya idéer vad beträffar struktur och vårt utbud av aktiviteter: Naturlådan i Torup, Skulpturvandring i Pildammsparken, Åka tåg m fl.

Några reflektioner från våra deltagare

 

Jag tyckte jag fick många tips och fina idéer att arbeta vidare med. Jag tyckte deras sätt att arbeta med förförståelsen och hur de knyter ihop säcken var mycket bra och tydligt och där känner jag att jag kan bli mycket bättre. Att göra tankekarta och lyfta upp alla ord och begrepp var jättebra och tydligt samt att hela tiden dokumentera.”

Själv skulle jag gärna vilja prova ”När vildgässen flyger” med min trea nästa läsår och hoppas förstås att få med min parallell-kollega. Tyckte det verkade mycket vettigt att börja arbeta med sinnena med de små barnen, något jag tänker tipsa våra F-klasser om, och själv använda till nästa åk 1.

”När vildgässen flyger” är sagan som ingår som en del i aktiviteten ”Med Nils Holgersson i Slottsparken”

Om sinnena: Susanne Karlström från Holmaskolan berättade att de arbetar med ”Våra fem sinnen” när de startar med denna metod, för sen har eleverna med sig en medvetenhet om sinnesintryck i det fortsatta arbetet.

Precis som på Holmaskolan är vi väl medvetna om att gemensamma upplevelser att språka kring är viktiga för språkutvecklingen. Men det är alltid nyttigt och givande att få inspiration och idéer från andra skolor.

Så man kan nog säga att vi är intresserade av att arbeta så här.  Om vi är lämpliga som testklass får vi fundera vidare på. Vi tänker berätta mer för våra kollegor, kanske kommer någon att använda den planeringen som utgick från gamla kyrkogården.”

”Slutligen – trots att det var fredag em fick man mycket energi. Det var en trevlig form och bra upplägg.”

Instämmer med föregående! Roligt och innehållsrikt möte mellan olika engagerade och kunniga pedagoger.

Kvinna håller upp papper med handavtryck.
Susanne Karlström

Finns det fler som vill veta mer och kanske pröva detta arbetssätt så hör av er till mig, marianne.bomgren@malmo.se

Alla är givetvis välkomna att pröva våra aktiviteter på www.malmo.se/detutvidgadeklassrummet

Vi gillar att få feedback!