Inspiration från KG´s åbne gymnasium

Hösten 2011 genomförde jag och bibliotekarie  Maria Göransson en rad studiebesök. Vi gjorde ett aktivt val att inte besöka skolbibliotek, utan andra verksamheter som på olika sätt kunde ge tankar och ideér “outside the box”. Vi besökte Köpenhamns Åbne gymnasium, YBC i Nacka, Dieselverkstadens bibliotek i Nacka, Kulturhuset i Stockholm, Idélaboratoriet i Malmö och Ørestads Gymnasium.

Sandsäck och boxningshandskar inspirerar till fysisk aktivitet. Rörelse frigör tanken.

KG´s åbne gymnasium är en skola med 800 elever. Alla lärare är utrustade med varsin IPhone och en MacBookPro. Skolans digitala plattform utgörs av Google Apps. Den huvudsakliga anledningen till studiebesöket var att vi var nyfikna på skolans kreativa lärandemiljö i Tuborgs gamla lokaler, Innovationsfabrikken på Tape E.

Gungor associeras till lek och rörelse, ur lek föds nyfikenhet.
Socialkognitiv inlärning och kamratlärande – tänka, visualisera, dela med sig, lärande i samspel.

Rummet har plats för två klasser och inredningen är mobil, förutom den centralt placerade köksön. Utöver bord och stolar finns även gungor, sandsäckar och boxhandskar.

Man har också lämnat stora väggytor tomma för att ge utrymme för visualisering och synliggörande av tankar och processer. Detta gynnar även delaktighet och samarbete elever och elevgrupper emellan.

De klasser som är förlagda i Tape E arbetar till stor del med utvecklingsprojekt med inriktning mot innovation och globalisering – frågeställningarna ska vara verklighetsförankrade och ha tydlig samhällsanknytning, såväl lokalt som globalt . Man betonar vikten av att elevens kunskaper ska kunna användas utanför klassrummet och arbetar på olika sätt med att stärka elevernas handlingskompetens. Lärarens uppgift är att verka som en sk. facilitator, d v s hon/han ger de rätta förutsättningarna och tydliga ramar för elevernas kreativa processer. Detta arbetssätt kan jämföras med det vi en den svenska läroplanen benämner entreprenöriellt lärande.

På KG har den huvudsakliga målsättningen varit att skapa förutsättningar för ett nytt lärande – man har velat bygga ett inspirerande läranderum för framtiden. Tape E är resultatet av en idégenererande process där samtal mellan arkitekter och pedagoger pågått under en längre tid.  Man har dessutom inhämtat inspiration vid studiebesök och andra externa samarbete så som t ex Danmarks Pædagogiske Universitetsskole , Stanford D-school och San Fransisco – IDEO.

Att inspireras av på Malmö latinskola: Flexibla rum och synliggörandet av elevernas processer

Biblioteksrummet på Malmö latinskola bör vara flexibelt, d v s att rummets funktion och utseende ska kunna situationsanpassas. Vi har framfört tydliga önskemål till arkitekten att bokhyllor och informationsdisk ska vara på hjul, samt att man ska skapa ytor för att synliggöra elevernas processer och produkter. Exempelvis vid glasväggen ut mot korridoren. Man skulle även kunna anpassa underlaget (vit tavellack eller griffelfärg) på vissa ytor (väggar, hyllgavlar mm) så att det inbjuder till och tillåter att man ritar och skriver. En yta som kan vara dynamisk och levande. På en 1-1-skola kan det vara extra viktigt att ge eleverna möjlighet till andra uttrycksformer än de digitala. När elever sitter och jobbar tillsammans kan det många gånger vara mer kreativt att arbeta fysiskt och visuellt med analoga verktyg som t ex färgpennor och post-it-lappar. Tonåringar lär genom att göra – vi ser ett biblioteksrum som uppmuntrar och underlättar detta. Vi har under hela processen låtit oss inspireras av följande “Hands on Learning Center” på Chicago Public Library.

Text: Karin Ahlstedt