Inspiration om innovativ och inkluderande undervisning

En man och tre kvinnor håller om varandra.

Charlotte Christoffersen, Michael Blaesild, Mentore Rogova och Carin Welinder

Den 24 april befann sig pedagoger i Malmö stad på andra sidan sundet för att delta i inspirationsdag om hur man som lärare med hjälp av innovativa och inkluderande undervisningsmetoder kan skapa en miljö som lyckas väcka fler elevers intresse och lust till att lära. 

Framsida till folder om inkluderande undervisningsmetoder.
Carin Welinder, Malmö Borgarskola, har skrivit ett avsnitt i ovanstående skrift.

Denna inspirationsdag i Köpenhman var en av flera inspirationsdagar som är öppen för alla intresserade och för dem som aktivt deltagit i olika nätverk och forskningscirklar inom Öresundsprojektet Preventing Dropout*.

Carin Welinder från Malmö Borgarskola har ingått i nätverket ”Inkluderende undervisning” samt i en forskningscirkel med handledare från Aalborg Universitet. Michael Blaesild från Norra Sorgenfri gymnasium har ingått i nätverket ”Sproglig udvikling”. På plats för att hämta inspiration var även Mentore Rogova, Värner Rydénskolan och jag Charlotte Christoffersen, Pedagogisk Inspiration Malmö.

 

Inspirationsseminarier:

– Vad betyder entreprenörskapsundervisning och innovativa undervisningsmetoder för elever med svagt intresse av utbildning – ger det större lust till att lära?

Kåre Moberg, Malmöbo och doktorand på Copenhagen Businesschool, tidigare projektledare för Øresundsutbildningen i entreprenörskap berättade utifrån sina forskningsresultat om effekten av innovativa utbildningsmetoder. Enligt Mobergs undersökning är det de icke-kognitiva färdigheterna som är viktigast för att ungdomar ska uppleva skolan som meningsfull. Bland de icke-kognitiva förmågorna räknas bl.a. kreativitet, proaktivitet, att fungera i grupp, ansvar och kommunikation – förmågor som inte alltid kan mätas i skolans standardtester. Moberg menar att dessa förmågor kan stärkas genom ett entreprenöriellt lärande och därmed ha betydelse för elevers motivation till lärande.

– Innovation i undervisningen – praktiska exempel från Rødovre og Tårnby Gymnasium

Birgit Riedel Langvad, vicerektor på Tårnby Gymnasium och Pernille Ehlers, lärare på Rødovre Gymnasium gav exempel på hur man kan involvera lokala aktörer och skapa innovativ undervisning på gymnasiet.

– Hur får du en inkluderande skolmiljö genom variation i undervisningen?

Sune Nørgård, lärare på Rødovre Gymnasium gav exempel på hur undervisningsmetoder med involvering av Cooperative Learning, utlärningsstilar och IT kan leda till ett inkluderande resultat.

– – –

Ta del av presentationsmaterial från inspirationsdagen samt övriga inspirationsdagar här.

Läs mer ingående om ovanstående i PDF:
Forskningscirklen: Inkluderende undervisningsmetoder.
Här finns även Carin Welinders rapport från forskningscirkeln.

Slutkonferens blir i november 2014, datum ej fastslaget.

Sammanlänkade cirklar.

 

Charlotte Christoffersen
IKT-pedagog och processtödjare på
Pedagogisk Inspiration Malmö
med intresse för Entreprenöriellt lärande & Cooperativt Lärande

grey_line_750

 

Läs mer på www.preventingdropout.com

På hemsidan finns information om vilken kunskap som utvecklas i form av litteraturtips, inspiration och projektets aktiviteter.

*Preventing Dropout är ett samarbetsprojekt mellan Skåne och Själland. Målet med projektet är att skapa en plattform, där aktörer i Öresundsregionen kan samarbeta för att få fler ungdomar att fullfölja sin gymnasieutbildning. Forskare, lärare och vägledare arbetar tillsammans i ett nätverk med fokus på att utveckla och implementera ny kunskap för att förhindra avhopp från skola.

Partnerna är i första hand svenska och danska gymnasieskolor. De primære deltagere i projektet er: UU-Center Syd, Tårnby Gymnasium & HF, CPH West, Kongsholm Gymnasium & HF, Rødovre Gymnasium, Høje Taastrup Gymnasium, Hvidovre Gymnasium & HF, Københavns Åbne Gymnasium, Malmø Stadt Utbildningsförvaltningen, FoU Malmø Utbildning, Norra Sorgenfri Gymnasieskola, Malmö Borgarskola, Nya Malmö Latin og Universitätsholmen.