Inspirationsdag för Skapande skola

Kvinna dansar.

Skapande skola väntar runt hörnet, redo att ta sig an Malmös skolor med kreativitet och skaparanda.

För att sprida inspiration och väcka tankar kring vad ett Skapande skolaarbete kan innebära anonordnades nyligen en inspirationsdag för barn och vuxna inom grundskoleförvaltningen. Kulturombud i sällskap med elever samlades på Malmö Live för att möta och stöta idéer och tankar tillsammans med kulturaktörer från när och fjärran.

Dagen anordnades i ett nära samarbete mellan Pedagogisk inspiration Malmö och Barnkulturenheten. Respektive enhetschef, Hanna Sjöberg från Barnkulturenheten och Eva Hallberg på Pedagogisk inspiration Malmö, inledde dagen med att prata om vikten av kultur i skolan och skapa möjligheter för elever att utvecklas och lära, samt upptäcka esteten inom sig.

Elev blir intervjuad på scen.

För att få en kick och inspireras fick deltagarna lyssna till Lindeborgsskolans två förskoleklasser som uppträdde med sånger från förskoleklasskörens föreställning tidigare i vinter. Under ledning av Annika Josefsson på Barnkulturenhten och accompanjerat av låtskrivaren Jens Ulvsand. Ett gott exempel på hur ett Skapande skolaarbete kan leda till elevdelaktighet och inkluderande kreativitet.

Elevdelaktighet och goda exempel stod högt i kurs under eftermiddagen som följde. Fem skolor berättade om Skapande skolaarbeten som både elever och pedagoger ställer sig bakom som lyckade exempel. Glädjande nog hade flertalet skolor med sig elever på scen för att delge publiken erfarenheter och upplevelser av möten med estetiska uttryckssätt. Kirsebergsskolan bjöd på elevröster som berättade om låg och mellanstadiets värdgrundsarbete genom muralmålningar och i samarbete med konstnärer från MuralCentralen. Högstadieelever på Augustenborgsskolan beskrev sina erfarenheter av att behandla ett svårt ämne som andra världskrigets fasor genom filmskapande.
Barn och vuxna sitter runt bord.
Elever minglar.Utanför konsertlokalen fanns det tid för mingel bland olika kulturaktörer som erbjuder verksamhet. Expressteatern var på plats, likaså Malmö museer. Författare visade på hur muntlig berättarkonst kan skapa kreativitet, och i takt med att fika serverades bjöd  Rumiko Otsuka från föreningen Rörelsen på solodans. I ett dialogrum hade intresserade möjligheten att samtala med eventuella samarbetspartners. Idéer blandades med frågertecken och förhoppningsvis väcktes många tankar till liv genom konkreta förslag.

Ett stort kreativt smörgåsbord är serverat och klockan tickar på. Sista datum för skolornas ansökningar är 1 april. Det är dags för skolorna att samla sina tankar och idéer till en genomtänkt och lustfylld plan. Vilka kulturaktörer ska en skola samarbeta med, vilken estetisk uttrycksform ska eleverna få ta del av sig. Vilket tema ska ligga till grund för arbetet och vem ska det beröra?

Text och foto: Marina Walker
Foto: Marianne Bomgren