Inspirationsdag kring IKT och matematik med Dr. Pamela Buffington

Kvinna framför projicerad presentation.

Den 23 mars besökte Dr. Pamela Buffinton Malmö för att prata om hur IKT kan integreras i matematikundervisningen.

Dr. Pamela Buffington arbetar på Education Development Center Work in Maine. Under förmiddagen träffade hon högstadie- och gymnasielärare och på eftermiddagen lågstadie- och mellanstadielärare.

Första frågan på morgonen handlade om en boll som satt fast mitt på en stege. När stegen glider längs med golvet, vilken bana kommer bollen att röra sig i? Med hjälp av en geogebra-app kunde banan enkelt ritas ut. Det var inte helt lätt att gissa! Tänk lite själv och prova sedan!

Presentation om Geogebra.

http://tube.geogebra.org/student/m81366

Vi gick vidare med att titta på ett antal verktyg som kan användas i matematikundervisningen. Ett exempel kring matematisk modellering finns på följande länk:

https://teacher.desmos.com/activities

Här tittade vi på hur elever kan bygga en matematisk modell för planering av t.ex. en parkeringsplats. I programmet, som heter Central Park, fick eleverna börja med att prova för att få en känsla för problemställningen, sedan göra uträkningar med siffror för att slutligen bygga ett matematiskt uttryck byggt på variabler. Under övningen fokuserades på hur eleverna tänkte och läraren kunde följa deras tankar i ett kommentarsfält, samt även se hur långt olika elever kommit med uppgifterna.

Pamela rekommenderade att eleverna skulle arbeta i grupp (hon brukar låta dem arbeta två och två) för att ge möjlighet för matematiska samtal. Det blev också en hel del grupparbete på seminariet när vi tänkte tillsammans!

Fem personer sitter vid bord.

Eftermiddagen ägnades mycket åt subitisering. Detta beskrivs i Förstå och använda tal – en handbok (McIntosh, 2009) som ”Människan föds med en intuitiv förmåga att med ett ögonkast, dvs utan att räkna, direkt uppfatta skillnaden mellan en, två, tre eller fyra enheter. Denna process kallas på engelska subitizing, på svenska subitisering, och utgör grunden för att uppfatta likheter och skillnader mellan antal” (s. 15).

Två verktyg som diskuterades var Number Rack och Pattern Shapes som ni hittar på följande länk:

http://catalog.mathlearningcenter.org/apps

Den senare går till exempel att använda till att arbeta med geometriska figurer och bråkräkning.

En annan sak som Pamela tryckte mycket på var vikten av att arbeta med programmering redan från unga år. Det är viktigt bland annat för att förstärka och utveckla barnens förmåga att tänka logiskt. Här visade hon en del länkar också:

http://www.gethopscotch.com/

http://www.myrobotfriend.com/

http://scratch.mit.edu/

Det var en dag full av aktivitet och inspiration… frågan nu är bara hur vi ska hinna prova allt roligt vi lärt oss och planera så att det passar in i undervisningen och hjälper eleverna framåt i deras lärande!

/Marie Sjöblom
matematikutvecklare
Pedagogisk Inspiration Malmö