Inspirationsdag om tillgänglig lärmiljö, digitala lärresurser och digital assisterande teknik

Nio olika symboler för de digitala verktygen, till exempel en laptop, Google Suite, Nationalencyklopedin.
Digitala lärresurser och digital assisterande teknik.

Den 21 oktober anordnar Digitaliseringsenheten en digital inspirationsdag för rektorer, förstelärare, IT/IKT-ansvariga, skolbibliotekarier, speciallärare och specialpedagoger på grundskolan i Malmö.

Är du nyfiken på hur du kan använda digitala lärresurser och digital assisterande teknik för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever? Önskar du lära dig mer om tillgänglighetsfunktioner i Chromebooks, Google Dokument och Google Presentation? Vill du inspireras av hur du kan arbeta språkutvecklande med digitalt berättande? Är du intresserad av hur du kan fördjupa dina kunskaper i Malmö Apps (G Suite for Education) för att inkludera alla elever i undervisningen? Vill du veta mer om våra 17 st AV1-robotar och hur de kan användas av elever med långvarig frånvaro?

På vår digitala inspirationsdag kan du delta i föreläsningar, som handlar om allt detta!

Här kan du läsa mer om innehållet och hur du anmäler dig!

Varmt välkommen!