Intryck som ger avtryck – BETT 2015

Utställningsytan.

BETT är den största mässan i Europa om IKT och utbildning  med 1000-tals besökare från de nordiska länderna. Ofta har olika länder och arrangörer studiebesök och seminarier i samband med mässan. Olika skolleverantörer och organisationer i Sverige ordnar resor till mässan.

I år fanns en ännu större delegation från Malmö med deltagare från förskola till gymnasium och e-utvecklingsavdelningen. Resan var tre dagar med  mässbesök, skolbesök och seminariedag
På mässan kan man se de trender som finns internationellt kring IKT och lärande.

BETT-mässan avspeglade starkt den rådande trenden i Storbritannien. Computer science och computing är begrepp som nu finns i den brittiska läroplanen. Finska elever kommer att få erfara detta under 2016.

Här fanns många minidatorer, robotar, 3D-skrivare och interaktivitet i olika former men också intressanta föreläsningar att lyssna på av personer som  Sir Ken Robinson, Sir Bob Geldof men också grundaren av Wikipedia, Jimmy Wales, Tristram Hunt, Labours skuggutbildningsminister och Jack Andraka, en ung uppfinnare och cancerforskare.

Wikipedias grundare Jimmy Wales höll en föreläsning om Wikipedia på BETT och projektet WikipediaZero som innebär att telefonoperatörer inte tar ut trafikavgift när Wikipedia används.
Detta är redan en realitet i 48 länder. I tex Afrika har mobilanvändandet exploderat och projektet innebär att skolbarn får tillgång till en lärresurs i regioner där det finns brist på läroböcker.
Vidare så pratade Jimmy Wales om hur det informella lärandet har ökat expotentiellt i medan lärandet inom instutioner inte ökar på samma sätt.
På frågan om framtiden för Wikipedia är det största hotet censur i olika former, ett exempel är tex att artiklar om homosexualitet inte ses med blida ögon i en del länder.

Tristram Hunt som är utbildningsminister i Labours skuggkabinett och välkänd historiker höll ett tal och menade att vi nu har en ny industriell revolution “The digital revolution” som kan möjligöra välstånd och frihet och att utbildning är en viktig beståndsdel i framtidsbygget. Storbritannien har sin “Golden triangle” London-Oxford-Cambridge med ett kluster av högteknologiska företag i paritet med Silicon Valley och ett obsolet skolsystem får inte hindra fortsatt utveckling.
Det största hotet mot att säkra Storbritanniens position i den digitala ekonomin är, enligt Hunt, ett utbildningssystem splittrat av sin trötta gamla snobbism mot teknisk och kreativ utbildning.
Digital innovation måste främjas som ett verktyg för bättre undervisning.
“Framgång i den kommande digitala tidsåldern kommer att avgöras av kvaliteten i vårt utbildningssystem.”

Under dagarna fanns ett intressant studiebesök på Cisco ett företag som startades av två forskare på 80-talet och som nu står för ca 75% av Internets infrastruktur globalt. Företaget ligger i “Golden Triangle” och illustrerar på ett bra sätt den digitala revolution som Tristram Hunt talade om. “Everything vill be connected to everything” genomsyrade presentationerna av John Baekelmans CTO, IoE Solutions och John O’Donnell IoE Consultant Manager.

Förkortningen IoE är intressant i deras titlar, “Internet of Everything” -alltings Internet. IoT. Internet of Things”- tingens Internet är objekt som är kopplade till Internet tex mobiler, sensorer i bilar, smarta armband, kameror etc. Alltings Internet är när nätet kopplar ihop människor, ting, data och processer med varandra till intelligenta system för att öka effektivitet eller förbättra miljö. Ett exempel är Barcelona som är en Smart City och man har kopplat upp vattenledningar, soptunnor, stadstrafik etc till nätet. I Barcelona kan man på sin mobil få information om var det finns lediga parkeringsplatser, sedan betala med sin mobil. Parkeringsvakterna kan på sina mobiler se var felparkerarna finns. Detta har reducerat trafikstockningar och föroreningar med 20%.

Denna digitalisering av världen är redan i full gång och Cisco beräknar att 2020 kommer det att finnas 50 miljarder nätanslutna smarta ting, i runda slängar 6 per invånare på jorden globalt. Samtidigt ser man en åldrande befolkning och en snabbt ökande efterfrågan på kompetent arbetskraft. Man efterfrågar 21st Century Skills: Kritiskt tänkande, samarbete, kommunikation, kreativitet och problemlösning för yrken som molnarkitekt, digital marknadsarkitekt, kundresultatevangelist, säkerhetsanalytiker, nätverksprogrammerare och specialist på medicinska enheter.Man ser att det kommer att behövas milliontals människor med nya färdigheter.

Övriga dagar hade ATEA bjudit in andra föreläsare och workshopledare där bland andra Lotta Bohlin från Årstaskolan berättade engagerat om sitt arbete med Tala som TED och #värmeradio. Det ska vara rika teman som får ta tid och arbetar med många mål i läroplanen samtidigt. I sann dela-anda har hon även lagt upp dokumentation och en förberedd lärarhandledning på webbplatsen för andra pedagoger som vill arbeta med detta.

Även Karin Nygårds, 2014 års guldäppelvinnare, var inbjuden och hon pratade om att hacka läroplanen, om att vara digitalsmart (digitalsmart.se) och om programmering  (viprogrammerar.se). Att arbeta med programmering med eleverna gör att de tar till sig vad det är som egentligen händer när du trycker på knappar på datorn eller iPaden. Att förstå på djupet, att förstå sin egen del i det som händer så att sammanhanget framstår för våra elever – det är då de börjar lära sig att  hantera det. Därmed inte sagt att alla behöver bli programmerare.

Vid ett studebesök på Elm Park Primary School är eleverna vana vid besökare som i stor grupp stövlar in i klassrummet mitt under lektionen. Eleverna kan årligen med en skriftlig motivering ansöka om att bli “Digital leader” på skolan. Som Digital leader får man en dag i veckan efter skoltid stanna kvar på skolan och testa nya IKT-verktyg, program och appar, utvärdera dessa och rekommendera om skolan ska köpa in dessa eller inte. De agerar även som experter och hjälper klasskamrater och lärare när det behövs. “ICT-monitors” bistår läraren med riggning och uppstart av dator, interaktiva tavlor och ljudsystem samt ansvarar för inräkning av datorer och plattor vid skoldagens slut.

Eleverna är vana vid att arbeta i en blandmiljö av Mac, iPad och Windowsdatorer och även 5-åringarna sparar på ett självklart sätt sitt arbete på en central server för plattformsoberoende åtkomst. Man arbetar mycket multimodalt och allt arbete på papper dokumenteras även med foton via iPad.

Kommentarer från eftermötet på Pedagogisk Inspiration Malmö:
“Bett var en ögonöppnare”
“Keep it simple”
“Vi kan mer än vi tror”

Annie Bergh, Staffan Hessel, Nils Nilsson