Inventering – nödvändigt ont

Nu har jag bloggat om visionerna kring biblioteksrummet och om bibliotekarierollen på Nya latin. Detta är väldigt kul att skriva om, men allt jag gör inom ramen för detta projekt är ju inte lika lustfyllt. Det finns nämligen även en konkret verklighet i arbetet med sammanslagningen av de tre biblioteken. Mitt dagliga arbete är många gånger väldigt praktiskt och bitvis ganska tungt.

De senaste veckorna har Malmö latinskolas bibliotek inventerats, Heleneholms bibliotek har inventerats och nu står Mediegymnasiet på tur att få sin samling inventerad. Och varför gör vi nu detta? Jo, vi måste ju veta exakt vilka medier det är vi har. Det är nämligen inte säkert att det som finns inlagt i bibliotekskatalogen verkligen finns tillgängligt på biblioteket. Det kan röra som om medier som under årens lopp kommit på villovägar. Böcker som aldrig blivit registrerade som utlånade. Därför måste varje bok, film, cd-skiva osv som står på hyllan scannas för att sedan kunna matchas mot bibliotekskatalogen. Detta för att kunna ta fram korrekta och aktuella listor över mediebestånden.

Mediegymnasiets bibliotek – det minsta beståndet till sist.

Att inventera är ett väldigt ensidigt och monotont jobb, bitvis är det ganska tungt och man får verkligen vara rädd om sina handleder och axlar. Att gå igenom nästan 40 000 medier är növändigt, men det sliter.

Text: Karin Ahlstedt