iPad i undervisningen

Siffror på projicerad presentation.

Den 4:e februari anordnade FoU Malmö-utbildning en föreläsning med Karin Jönsson från Malmö Högskola och Annika Persson, lärare i Knislinge. Föreläsningen hette, iPads i undervisningen, teori och praktik med digitala verktyg.

Karin inledde med teori och en del statistik kring användandet av datorplattor och internet. Bland annat fick veta att hälften av alla treåringar är online och att varannan tolvåring har internet i fickan (från Statens Medieråd). Vi fick även bekanta oss med begrepp som digital divide och app -gap.

Annika berättade om hur hon arbetar med ipads i sin undervisning. Hon undervisar i en årskurs två, där alla fick tillgång till en ipad när de startade årskurs ett. Annika delgav oss både hur hon praktiskt organiserat arbetet och handhavandet och gav även konkreta tips på hur hon har arbetet med ipads i undervisningen och lärdomar. Karin har följt Annikas arbete, dvs. forskar på det, och delgav vad hon hittintills sett.

Tack Karin och Annika för en inspirerande föreläsning!

 

Text: Matematikutvecklarna på PI Malmö