iPad Studiecirkel pågår i Bunkeflo & Klagshamn!

Ipad med pedagog Malmös hemsida uppe.

Pedagoger sitter vid bord med varsin ipad.

Stör ej – iPad Studiecirkel pågår! Med hjälp av studiematerialet ”iPad Studiecirkel” är förskollärare, fritidspedagoger och lärare i Bunkeflo och Klagshamn i full färd med att bekanta sig med de iPads som har köpts in till den pedagogiska verksamheten.

Ipad med pedagog Malmös hemsida uppe.iPad Studiecirkel är en lärresurs på Internet som är fri för vem som helst att använda. Men den är sammanställd av pedagoger i Malmö – för pedagoger i Malmö, på initiativ av Centrum för Pedagogisk Inspiration. Läs mer om det i tidigare artikel.

Avsnitten i ’iPad Studiecirkel’ går i första hand igenom grundfunktionerna på en iPad samt inställningar som är bra vid användning i förskola och skola. Men lärresursen går också igenom ett basutbud av appar som är inriktade på produktion för dokumentation och med vilka barn kan gestalta sitt lärande.

Andreas Friberg.Andreas Friberg, IT-pedagog och IT-samordnare på Ängslättskolan och Sundsbroskolan samt förskolor i Bunkeflo och Klagshamn är den som har samordnat träffarna kring ’iPad Studiecirkel’. Han har också fungerat som cirkelledare och med hjälp av projektor har Andreas gått igenom iPadens funktioner. Därefter har pedagogerna fått göra de övningsuppgifter som finns i studiematerialets olika avsnitt.

– Det besparar mig jätte mycket arbete att det finns ett färdigt studiematerial. Jag skulle aldrig hinna sätta samman ett sådant material själv. Det är också en stor fördel att det finns tillgängligt på Internet så att pedagogerna kan gå tillbaka till materialet för repetition om det är något de har glömt, säger Andreas.

Träffarna kring iPad Studiecirkel har haft olika upplägg för skola respektive förskola. Skolpersonal erbjuds sex träffar. För förskolepersonal har han fått skala ner till tre träffar och välja ut de avsnitt som är viktigast för dem just nu. Förskolans träffar ligger på dagtid och för lärarna har det varit två timmar på kvällstid.

Pedagoger sitter med ipad.

– Det är frivilligt och av eget intresse om man vill komma. Ändå har det varit upp till 20 deltagare vid varje kvällsträff. Pedagogerna har så här långt upplevt träffarna som positiva. De som tidigare tyckte det var svårt har tagit till sig och vill lära sig mer, berättar Andreas.

Tillgängligheten till iPads är 1 per förskoleavdelning sedan finns det 20 stycken per skola. Men det finns planer för att investera i fler.

 

Man behöver inte vara IT-expert för att initiera en iPad Studiecirkel. Studiematerialet är så pass självgående att en grupp klarar sig själv. Här kan du läsa mer om hur du kan lägga upp en iPad Studiecirkel på din skola: http://ipad.skola.malmo.se/A-upplagg

 

Text:
Charlotte Christioffersen
Foto:
Andreas Friberg