iPad Studiecirkel på webben för pedagoger

Ipad med pedagog Malmös hemsida uppe.

Här hittar du lärresursen iPad Studiecirkel:  http://ipad.skola.malmo.se/

Nu finns det en lärresurs för pedagoger i förskola, grundskola och gymnasium som arbetslag kan använda sig av när de vill bekanta sig med sina iPads för den pedagogiska verksamheten.

Allt fler förskolor och skolor i Malmö har köpt in iPads till den pedagogiska verksamheten. Även om det sägs att en datorplatta är väldigt intuitiv och användarvänlig finns det pedagoger som känner sig osäkra kring dess funktioner och användning och efterfrågar fortbildning.

Omedelbart behov av iPad-fortbildning

Pedagoger på ipad-workshop.
Arbetsgruppen har workshop kring iPad Studiecirkel

Det har kommit mängder av förfrågningar till oss på CPI om att bistå med iPad-fortbildning. Behovet är dock så omfattande och omedelbart att det är svårt för vår verksamhet att med rättvisa möta detta behov. Med anledning av detta samlade vi en grupp Malmö-pedagoger med erfarenhet av iPad i förskola, skola och specialpedagogik. Under tre spridda arbetsdagar på CPI har gruppen sammanställt material till en lärresurs.

Internet är en rik källa med iPad-kunskap

På internet finns det massor av inspirationsfilmer och instruktionsfilmer om iPad-användning som svenska pedagoger har skapat och delat med sig av. Men om man inte vet var på nätet man ska leta kan det vara svårt att hitta dessa resurser. På iPad Studiecirkel har arbetsgruppen samlat ett urval från internet samt kompletterat med eget material.

Utforska iPad tillsammans i en studiecirkel

Med hjälp av iPad Studiecirkel kan arbetslag och grupper av pedagoger utforska och bekanta sig med sina iPads. iPad Studiecirkel bidrar med ett innehåll och en struktur. Likväl som man avsätter tid för annan kompetensutveckling kan man avsätta tid för en intern studiecirkel.

Inspirationsfilmer och instruktionsfilmer

Med iPad Studiecirkel krävs det ingen iPad-expert för att en grupp pedagoger ska lära känna sina iPads. Studiegruppen kan med en projektor tillsammans titta på inspirationsfilmer och instruktionsfilmer. iPad Studiecirkel innehåller även övningsuppgifter som ger riktning då gruppen utforskar och provar några möjligheter på sina iPads. En bra modell är att deltagarna i gruppen arbetar parvis samtidigt som alla i gruppen fungerar som stöd för varandra.

iPad Studiecirkel – en bas och en kom-i-gång hjälp

iPad Studiecirkel går i igenom grundläggande hantering av iPaden. Eftersom iPaden är ett fantastiskt allt-i-ett-verktyg blir det också en introduktion när det gäller möjligheter för dokumentation, produktion, kommunikation, publicering samt stöd för elever med särskilda behov.

Fortsatta diskussioner och erfarenhetsutbyten

Efter iPad Studiecirkel är fortsatt erfarenhetsutbyte och fortsatta diskussioner ett ovärderligt sätt att utöka och fördjupa sina kunskaper kring pedagogisk användning av digitala verktyg. ”Hur ska vi utforma uppgifter och arbete för att barn och elever ska utveckla sina förmågor och nå kunskapsmålen?” Antingen kan gruppen fortsätta med regelbundna träffar eller ha en fast punkt på varje veckomöte där någon delar med sig av sina erfarenheter. På iPad Studiecirkel finns finns även länkar till artiklar och rapporter till kring iPad i förskola och skola som kan jämföras med de erfarenheter man gör i sin verksamhet. I förlängningen kanske andra skolor kan ta del av dessa erfarenheter.

iPad studiecirkel innehåller ett basutbud av appar

Logotype för skolappar.För ett större utbud med tips på pedagogiska appar finns annan webbplats: www.skolappar.nu Där kan man söka efter recensioner på appar utifrån åldersgrupp, ämne, förmågor, arbetsområden och typ av verktyg.

Här hittar du lärresursen iPad Studiecirkel:
http://ipad.skola.malmo.se/ 

Delar av
arbetsgruppen iPad Studiecirkel

Sju pedagoger uppställda med varsin ipad i händerna.

Elin Jensen, IKT-pedagog, Augustenborg-Hindby område, Fosie.
Gunilla Estrelius, lärare, Nydalaskolan, Fosie.
Jonatan Falk, förskollärare, Röda Lindens förskola, Sö Innerstaden
Charlotte Christoffersen, IT-pedagog, CPI
Ulrika Burman, specialpedagog, Strandskolan, Limhamn-Bunkeflo
Ria Wedin-Brunet, mediepedagog, Pauli gymnasium
Håkan Ekberg, IKT-pedagog, Frans Suell & Jörgen Kocks gymnasium
Olof Borjo (ej med på bild), IKT-pedagog, lärare och förskolepedagog, BoU, Sö Innerstaden
Nils Nilsson (ej med på bild), IKT-pedagog, SDF Sö Innerstaden, Malmö stad. 

Läs mer om iPad Studiecirkel här

Charlotte Christoffersen
it-pedagog
Centrum för Pedagogisk Inspiration