IT-pedagognavet 14 februari: iPad och Wikipedia

Pedagoger som samarbetar och samtalar.

Årets första träff för IT-pedagognavet gick i Wikipedias tecken. Sophie Östergren från Wikimedia var på plats för att tydliggöra vad Wikipedia är och hur uppslagsverket fungerar. Sophie arbetar som utbildningsansvarig på Wikimedia, som är en stödförening till Wikipedia. Hon tipsade om en onlinekurs för pedagoger, vilken kan vara en bra start för de som inte arbetat med Wikipedia i sin undervisning.

http://sv.wikiversity.org/wiki/Wikipediakurs_f%C3%B6r_pedagoger

Värt att observera är att vid sidan om varje artiklel på Wikipedia finns det en historiksida och ett diskussionsforum. Här kan man följa en artikels utveckling och hur diskussionen har gått mellan skribenterna för att välja ut relevant och viktig information. De här delarna är viktiga för att se var informationen kommer ifrån och hur artiklarna växt fram. Eftersom det är många som är med och skapar artiklarna blir det flera perspektiv som får synas, vilket gör artiklarna mer objektiva. Kontroversiella artiklar kan har långa trådar i diskussionsforumet, vilket kan vara intressant att följa.

Pedagoger som samarbetar och samtalar.

 

Wikipedia är en tredjehandskälla, vilket innebär att en artikel skapas när någon/något finns omnämnt i andra uppslagsverk, eller i relevant media. En blogg på Passagen är m a o inte den bästa andrahandskällan.

Ett exempel, PedagogMalmö, kan inte bli en artikel förrän den sajten är omnämnd i t ex Sydsvenskan. Detta gäller även för de artiklar som elever skriver. Ämnet ska vara relevant. Vem är det då som bestämmer vad som är relevant? Detta är en diskussion som förs i forumet kopplat till artikeln. Ledordet är konsensus. Alla med legitima åsikter blir hörda.

Det finns många olika sätt att bidra med kunskap till Wikipedia. Text är det vanligaste, men det finns ett stort behov av bilder, video och rörlig grafik/animationer.

För de som inte har skrivit på Wikipedia tidigare är det ett tips att börja sitt arbete i sandlådor, som man skapar direkt under sitt användarkonto. Här kan man påbörja sin artikel och putsa på den innan man väljer att publicera den på “rikitga” Wikipedia. Är man ny på Wikipedia kan det vara bra att skapa sig insikt i Wikipediakulturen innan man börjar skriva i skarpt läge. Vill man så finns det dessutom faddrar som man kan vända sig till.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Faddrar

Lite siffror
Det finns ca 200 wikipedianer i Sverige.
400 artiklar skapas på svenska Wikipedia varje dag. Av dem plockas ca 300 bort, framför allt p g a att de inte är relevanta.

iPad studiecirkel
Charlotte Christoffersen presenterade den nya webbresursen för iPad, vilken är framtagen av en grupp pedagoger från olika verksamheter runt om i Malmö. Bakgrunden till den är att det har varit ett växande tryck på fortbildning för just iPad och denna lösning är den som kan tillgodogöras av flest antal pedagoger.

Det finns ett tidigare blogg-inlägg som berättar mer om den.
http://webapps2.malmo.se/pedagogmalmo/2013/02/14/ipad-studiecirkel/

Du hittar resursen här:
https://sites.google.com/a/skola.malmo.se/ipad/

Text: Tobias Sonestedt
Foto: Charlotte Christoffersen