IT-pedagognavet träffades på Videdalsskolan

Flera personer sitter runt ett stort konferensbord och framför dem står namnskyltar

Flera personer sitter runt ett stort konferensbord och framför dem står namnskyltar.Onsdagen den 7 april träffades nätverket IT-pedagognavet i Malmö stad. Värd för träffen var Videdalsskolan. Nätverket består av personer som har en IT-pedagogisk funktion på skolor och i stadsdelar i Malmö stad. IT-pedagognavet har funnits i mindre omfattning i ett par år men har nu utökats i samband med 1-1-satsningen i Malmö Stad.

Syftet är delge varandra vad man gör på skolorna och hur, goda som dåliga erfarenheter när det gäller fortbildning. Så hör i början av IT-satsningarna på skolorna är det många praktiska frågor som dyker och som även hamnar på många IT-pedagogers lott. Sammankallande är Pedagogiska centralen.  Nätverket satsar på att ha två fysiska träffar per termin. Övrigt erfarenhetsutbyte sker på bloggen Pilotskolor 1-1, Skolkompassen.