IT-pedagognavet bekantar sig med Didaktikens verktyg hos UR

Papper med fråga ligger på bord kring vilka verktyg som används.

Papper med fråga ligger på bord kring vilka verktyg som används.

Torsdagen den 20 september hade IT-pedagognavet nätverksträff. Tjugo it-pedagoger från skolor och stadsdelar i Malmö träffades för erfarenhetsutbyte.

Människor sitter runt ett bord och samtalar.

 

Rundabordssamtal

Papper med fråga ligger på bord kring IKT-arbetet.

Eftermiddagen inleddes med fika och rundabordssamtal utifrån några ämnen som deltagarna själva
har valt ut. IT-pedagogerna i nätverket kunde under två halvtimmar välja två bord att slå sig ner vid för utbyte av erfarenheter och funderingar.

Något som återkom i flera grupper var möjligheten att samverka mer kring lärares kompetensutveckling inom IT.

UR: s Didaktikens verktyg

Kvinna föreläser framför projicerad presentation.

Ina Alm, mediepedagog på Centrum för Pedagogisk Inspiration, har vid ett besök hos UR.se fått information om Didaktikens verktyg vilket hon delade med gruppen.

Didaktikens verktyg är ett webbaserat utbildningspaket för blivande och verksamma lärare. Målet med satsningen är att stärka lärares multimodala kunskap och didaktiska kompetens.

Webbplatsen bygger på två texter – Teknik och lärande av professor Ulf P Lundgren, samt Didaktisk design av professor Staffan Selander.

Texterna på webbplatsen illustreras med stillbilder, bildspel, en tidslinje, tv- och radioprogram från UR, samt länkar till andras produktioner som videor på Youtube, bloggar och andra webbplatser. IT-pedagognavet bekantade sig något med filmerna genom att gruppvis titta på en film.

Man föreläser framför projicerad presentation.Google Aps i Malmö

Joakim Norbäck, projektledare för ”Samarbetsyta för Malmö skolor” berättade om hur långt projektet har kommit och vad som återstår.

Det är flera delar i projektet som var för sig behöver komma på plats. som t.ex. kopplingen mellan elevadministrativa systemet och AD:t (metakatalogen  över inloggningsuppgifter) och Singel Signon (en enda inloggning för flera system).

Dessutom väntar Malmö stad fortfarande på besked från Googles jurister angående ett uppdaterat avtal som följer PUL. Se Joakim Norbäcks presentation här under: