IT-pedagognavet summerar 2012 i skenet av iPad-brasa

Glögg och lussebullar är framdukat.

Glögg och lussebullar är framdukat.

I ångorna av varm glögg och i skenet av iPad-brasor träffades arton av Malmös IT-pedagoger för en nätverksträff den 5 december 2012. Medan snöflingorna singlade ner utanför fönsterna summerade vi året som gått och delade med oss av förväntningar på 2013.

Här under får ni ta del av en summering om vad som händer runt om i stán:

Sorgenfriskolan & BoU, SDF Sö Innerstaden
Mycket god tillgång till teknik – nu ökad användning!
Nils som arbetar i stadsdelen dels centralt i Sö Innerstaden, dels på Sorgenfriskolan berättar att de nu efter flera års investeringar har  uppnått en datortäthet ute i verksamheterna som skapar fantastiska möjligheter. Datoranvändningen går sakta uppåt. Tillsammans med driftiga kollegor jobbar nu Nils på att öka användandet ännu mer. Nils berättar att det bloggas en hel del, särskilt på Sorgenfriskolan. I stadsdelen har det också införskaffats en del iPads. I första hand hamnar plattorna i grupper med elever som har särskilda behov och i förskoleklasser som behöver komma ifrån besvärliga inloggningningar på  premiumdatorer.

 

Augustenborgsskolan, SDF FosiePersoner fikar.
Att skriva sig till läsning på iPads
Elin på Augustenborg berättar att de äntligen har fått igång ”Att skriva sig till läsning”. För detta ändamål har de köpt in en del iPads. Under kommande vårtermin behöver de försöka hitta en lösning när det gäller inloggningar på datorer som fungerar för de yngre eleverna.

Augustenborgsskolan, SDF Fosie
Från IT-tekniker till IT-pedagog
Björn som arbetar på skolområdet Augustenborg-Hindby räknar upp sina topp tre 2012:
1. Vi har fått en dedikerad tekniker vilket gör att vi IT-pedagoger kan jobba pedagogiskt. Det har på vänt vår yrkesroll.
2. Jag har återupptäckt YouTube som pedagogiskt verktyg. Det är fantastiskt. Filmer delas hit och dit. Elever som gör egna filmer.
3. De lärare som tidigare kände motstånd och hinder för det här med IKT-pedagogik har börjat komma och undrar hur de kan göra saker med datorn.

Söderkullaskolan, SDF Fosie
iPod i all enkelhet & Garageband
Lovisa från Söderkulla berättar att årets höjdpunkt i all enkelhet har varit iPods. Sjutton klasser har på eget initiativ tagit tag i dokumentering på olika sätt, skapat bilder och filmer samt bloggat. Helt inutitivt, smidigt och lätt. Lovisa längtar efter att fortsätta den Garageband-satsning med iPads i de har just har påbörjat i musikundervisningen. Eleverna i 6 och 9 har kommit igång och har resulterat i att eleverna inte vill avsluta sina musiklektioner.

 

Munkhätteskolan, SDF FosiePersoner fikar.
En-till-en-satsning
Kenneth berättar att årets höjdpunkt har varit skolledningens en-till-en-satsning som man har gjort på högstadiet. Men dessvärre kommer det nog inte bli nya investeringar inför nästa läsår.

Ängslättskolan & Sundsbroskolan med förskolor, SDF Li-Bunkeflo
Premiumdatorer & iPads
Andreas började i augusti som IT-pedagog. Hela hösten har han ägnat åt tekniskt arbete med Premiumdatorerna som skulle ut i verksamheterna. Under år 2013 startar de upp en del iPad-projekt i förskola och skola.

Rönnenskolan & Johannesskolan, SDF Centrum
Enkla TeachMeets för kunskapsdelning
Tobias berättar att de har börjat få igång kunskapsdelning lärare emellan. De har kört enkela varianter av TeachMeets. Ett verktyg på webben som heter Storybird har spridit sig slagit igenom ordentligt på skolan sedan några pedagoger fick bekanta sig med det på CPI. I Storybird kan eleverna skriva egna berättelser och illustrera dem med fantastiska akvarellbilder.

Kungshögsskolan, Oxie SDF
Verktygsprogram och inspirationföreläsningar
Annie berättar att det hos dem har handlat mycket om att få igång olika användningsområden med datorna. Pedagogerna fått bekanta sig med olika slags verktygsprogram på webben. De har även arbetat med få gång användandet av NE.se. Personalen har de lyssnat på olika inspirationsföreläsningar och diskuterat kring IT i skolan.

Mellanhedsskolan, SDF Vä Innerstaden
En dator till varje lärare.
Charlotte berättar att det går långsamt på Mellanhedsskolan men att varje lärare nu har en egen  dator. Det är ett framsteg. Sedan drabbades de av inköpsstopp och hårda besparingar – men fem i tolv innan budgetårets slut hittades investeringspengar så nu ska det köpas in datorer. Charlotte ser fram emot nya datorer och att de ska lämna sitt gamla nätverk och komma igång det nya.

BoU, Fosie SDF
Hållbar IKT-organisation för kompetensutveckling
Staffan jobbar övergripande i Fosie och ingår i en central IKT-grupp Skola. Staffan berättar att gruppen under året har gjort ett stort arbete med att diskutera fram en hållbar IKT-organisation för kompetensutveckling från förskola till högstadie med skolbiblioteket och IT-tekniker. Detta har starka beröringspunkter med andra projekt såsom Skolsatsning 2012 och Framtidens Skolbibliotek (ex. pilot på Augustenborgsskolan). Inför kommande år funderar IKT-gruppen på några nya fokusområden som t.ex. alternativa lärverktyg för elever med svårigheter, utvidgad litteracitet med programmering för barn samt ergonomi. Tanken är också att det ska finnas nätverk för skolledare, för IKT-pedagoger och för skolbiblitekarier vilka ska stödja utvecklingen på förskolor  och skolor.

Bulltoftaskolan, SDF Kirseberg
Gemensamma laptops och Smartboards
Helena berättar att de har 24 laptops som de samsas om på skolan. De är väl använda. Någon lärare har helt släppt matematikboken och jobbar med matematik på datorn. De använder  Skolplus och en norsk sida som heter Multi. Inför nya året handlar det för Helena om att sprida inspiration och att utbilda kollegor. De behöver bl.a. utbildning i Smartboardtavlor som finns på skolan.

Frans Suell Jörgen Kocks gymnasium, Utbildningsförvaltningen
iPad 1-1 och Puentedura-workshop
FJG har blivit 1-1-skola med iPads. Av de totalt 1300 eleverna har 800 elever och lärare en iPad. Elever i år 3 har inte fått iPad. Håkan tycker att iPad-satsningen är ett lyft som märks jättemycket. Det har blivit en blåslampa som gör att många fler använder IT som verktyg. En av de roligaste sakerna är att en arbetsplatsträff i månaden är inriktad på iPads. En gång gjorde de den Puentedura-workhop som IT-pedagognavet provade på. Många lärare tyckte det gav en ny insikt i hur man kan göra en planering. Men det förekommer även kaos eftersom allt är nytt och ibland fungerar inte skolans Wifi och elever glömmer bort lösenord.

Förskolorna, SDF Sö Innerstaden
iPad och Smartboards
Violetta arbetar tillsammans med Olof mot förskolorna. Hon berättar att det var mycket teknik det första halvåret men att deras arbete under det sista halvåret har varit mer pedagogiskt inriktat. Då har de arbetat på att förbättra användningen av datorer. Nu finns det dessutom 77 iPads ute på förskolorna varav minst en på varje avdelning. Varje förskola har även minst en Smartboard.

KomVux Södervärn, Utbildningsförvaltningen
Laptops till personalen, PIM och PIF
Birgitta och Sirpa berättar att alla pedagoger ska få varsin laptop. Det känns fantastiskt i jämförelse med hur det har varit tidigare. Nu är de tre som delar på en iPad. Birgitta och Sirpa ska också handleda ca 130 lärare genom PIM. Birgitta och Sirpa är nöjda med att de är färdiga med grundläggande hantering av datorer så att de kan fokusera på den pedagogiska tanken. Inspirerade av TeachMeets ska de börja med pedagogiskt idéforum, kallat PIF. Där är det är tänkt att pedagoger inom särvux, grundvux, vuxengymnasiet och SFI ska dela erfarenheter. Nu står nu Sirpa och Birgitta inför implementering av premium-datorer och vill därför gärna ha erfarenheter från andra vad man ska tänka på.

Centrum för Pedagogisk Inspiration
Pedagog Malmö, PIM Lab, ASL-nätverk & SKIFTNYCKELEN
Tobias tycker att Pedagog Malmö har varit ett lyft i Malmö. Tobias har under året varit delaktig i Skolverkets projekt PIM Lab.
Charlotte har i samarbete med FoU Malmö-Utbildning jobbat med ett fortbildningsprogram för ASL-nätverket (Att skriva sig till läsning) samt ett program för skolledare om Digital Kompetens.
Ina Alm på CPI berättade om projektet SKIFTNYCKELEN – ett program för pedagoger i Malmö stad med IKT-fortbildning. Detta är ett uppdrag från CPI:s styrgrupp. En tanke med SKIFTNYCKELEN är att dra nytta av den kompetens som finns inom organisationen Malmö stad. Syftet är att för att öka och stärka den pedagogiska användingen av IKT och media. SKIFTNYCKELEN smygstartar under vt 2013 med ett skolledarspår. Inför ht2013 ska det köra igång på allvar.

Ina visade en film med vilken hon ville påminna vad det är vi jobbar för:

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Snabba svar från eleverna blir till överskådlig statistik
Kenneth slog ett slag för ett gratisprogram som heter Infuse Learning. Det är ett Quick Response-verktyg: som lärare kan man ställa olika frågor och få in svar från eleverna via deras datorer eller smartphones. Funkar på alla sorters enheter, dator, datorplatta och smartphone.  Även de tysta tjejerna. Som lärare registrerar man ett konto på http://teacher.infuselearning.com/ , skapar sedan ett virtuellt rum som tilldelas en kod. Sedan går eleverna in på http://student.infuselearning.com/ och loggar in med koden. Eleverna behöver inga konton och inga uppgifter sparas. Se film på YouTube här.

Nästa träff:
den 14 februari kl 14.00-16.30
Alla som har en it-pedagogisk funktion i stadsdel eller på förskola/skola/fristående skola i Malmö är hjärtligt välkomna!
Anmälan: http://www.pedc.se/booking/kurs.aspx?ID=1241 

Minnesanteckningar av
Charlotte Christoffersen
it-pedagog, Centrum för Pedagogisk Inspiration