IT-pedagoger i Malmö nätverkar i IT-pedagognavet

Ett cykelnav med texten IT-pedagognavet.

Pedagoger sitter och diskuterar runt bord.Den 16 februari hade IT-pedagognavet nätverksträff. Nätverket består av personer som har en uttalad IT-pedagogisk funktion på sin skola eller i sin stadsdel. Syftet med träffarna är att dela erfarenheter och vara ett stöd för varandra.

Rundabordssamtal med kaffe och dopp.
Vid det här laget har nätverket blivit så stort att inte alla kan komma till tals vid ett enda bord. På dagens träff var det 19 deltagare. Därför hade vi flera bord, vart och ett med en egen frågeställning. Deltagarna kunde under 2×30 minuter välja att slå sig ner vid två bord med den frågeställning som för dem kändes mest angeläget att diskutera. De ämnesbord som fanns var:

  • Utdelning och hantering av 1-1-datorer
  • Lektionssurfande?
  • Arrangemang av fortbildning för personal. Innehåll och upplägg?
  • YouTube som lärmiljö.
  • Rollen som “IKT-pedagog”
  • Kurser i it-användning eller it-användning i ett pedagogiskt sammanhang?

En enkel och givande form för fortbildning
En form för fortbildning på skolorna inom bl.a.  IT-media-pedagogik är att arbetslagen läser en gemensam artikel och sedan diskuterar och  relaterar artikeln till sitt eget arbete.
Inför IT-pedagognavets träff hade deltagarna i förväg fått möjlighet att läsa nedanstående artikel:

”Elevers forskning via datorn: mantra, metod eller meningsfullt lärande?
Atikeln är skriven
av Alexandersson & Limberg och var hämtad från boken Informationskompetenser – om lärande informationspraktiker och informationssökning i lärande praktiker (2009).
Artikeln handlar om hur elevers ensamarbete de senaste åren har ökat, först genom en syn på ett elevcentrerat arbetssätt och ”egen forskning” och nu genom att allt fler elever får egen dator i skolan. Detta trots att forskning om kunskapsbildning visar att lärande är beroende av samtal och ett kollektivt samspel. Rapporter visar också att när datorerna tar plats i skola utan en medveten pedagogisk tanke blir objektet för undervisningen datorfunktioner och informationssökning istället för själva kunskapsmålen. Författarna till artikeln menar att rätt använd kan datorn i skolan istället bli ett ett starkt verktyg för kommunikation och samarbete.

Artikeln tar upp ett aktuellt ämne.
Artikeln är i allra högsta grad aktuell då det i samband med en-till-en-satsningar på skolor och i kommuner. Augustenborgsskolan och Pauli Gy här i Malmö deltar i studien UnosUno som leds av professor Åke Grönlund. På nätverksträffen tittade vi också på ett nyhetsinslag från Sydnytt och delgav varandra några artiklar:

Mer om IT-pedagognavet i Malmö under bilderna.

Kaffe i termos och bröd med smör och ost är framdukat.

Pedagoger sitter och diskuterar runt bord.

Pedagoger sitter och diskuterar runt bord.Pedagoger sitter och diskuterar runt bord.Om du har en IT-pedagogisk funktion på din skola/stadsdel i Malmö är du välkommen att delta på IT-pedagognavets nätverksträffar.
Centrum för Pedagogisk Inspiration (CPI) är sammankallande och samordnande för IT-pedagognavet.
IT-pedagognavet träffas två gånger per temin. Kontakta Tobias Sonestedt eller Charlotte Christoffersen på Centrum för Pedagogisk Inspiration för mer information.
E-post: förnamn.efternamn@pub.malmo.se

Nästa nätverksträff för IT-pedagognavet är den 28 mars på CPI.

Skolor/stadsdelar som är representerade i IT-pedagognavet (2012):
Centrum SDF
– Johannesskolan/Rönnenskolan
Fosie SDF:
– B&U
– Augustenborgsskolan
– Hermodsdalsskolan
– Munkhätteskolan
– Skoldatateket Fosie
– Söderkullaskolan
Husie SDF
– Videdalsskolan
Hyllie SDF
– Kroksbäcksskolan
– Kulladalsskolan
Oxie SDF
– Kungshögsskolan
– Oxievångsskolan
V Innerstaden SDF
– Mellanhedsskolan
Sö Innerstaden SDF
– Sofielundsskolan
– Stenkulaskolan
Utbildningsförvaltningen
– Centrum för Pedagogisk Inspiration
– Frans Suell & Jörgen Kock Gy
– Malmö Borgarskola
-Mediegymnasiet
– KomVux Södervärn
– Pauli Gy

Text:
Charlotte Christoffersen
Foto: Charlotte Christoffersen & Håkan Ekberg