Ivana & Jonas – Övergången mellan Grundskolan och Gymnasiet i ämnet Matematik

Jonas och Ivana.

I vårt pass vill vi att lärare från grundskolan och gymnasiet ska träffas för att diskutera hur övergången från grundskolan till gymnasiet i ämnet matematik kan underlättas för eleverna.
Vi presenterar först en analys av enkäter som gått ut till matematiklärare. Därefter tar vi upp möjliga diskussionspunkter utifrån denna analys och utifrån de förslag som ges i rapporten “Övergången mellan högstadiet och gymnasiet i ämnet matematik” (FoU Malmö 2015). Vi hoppas på en intressant diskussion i grupper och att detta blir starten till ett fortsatt samarbete mellan stadierna.

Ivana Hafizbegovic, matematiklärare på Kunskapsgymnasiet
Jonas Dahl, lektor i matematikdidaktik, AGVF