Jag är ju bara människa

Hög med häften.

Idén till projektet Jag är ju bara människa föddes när författaren Jonas Hassen Khemiri besökte Malmö. Identitet och språk är centrala teman i hans författarskap och Görel Reimer, Pedagogisk inspiration Malmö, som besökte hans föredrag, fick genast en snilleblixt. Ett språkutvecklande projekt i svenska och samhällskunskap, med fokus på identitet och normkritik passar perfekt i Malmö!

Tillsammans med några kollegor drog hon i gång projektet hösten 2013. Jag hade förmånen att vara en av dem och för mig blev det en intensiv med minnesvärd tid. Och det tror jag inte att jag är ensam om att tycka, för jag vågar säga att projektet blev succé!

Konceptet med boksamtal, normkritiska workshops, möten med Unga inspiratörer och egenproduktion av text och bild, var ett recept som gick hem och som skapade en helhet som blev begriplig för de unga eleverna.

Grundbulten i projektet var Khemiris bok Jag ringer mina bröder, en text som trots sitt ringa omfång inte är särskilt lätt. Boksamtal under ledning av lärare och skolbibliotekarier var en hjälp för eleverna, men många uttryckte ändå att de tyckte boken var svår. Parallellt med läsandet fick eleverna därför besök av Ungdom mot rasism som i dialog med eleverna redde ut det här med normer och vad de gör med oss.

Mötena med Unga inspiratörer tror jag förde eleverna ytterligare ett steg närmare förståelse.

Gustavo Nazar, med sitt rika nätverk av intressanta människor, hade hittat 11 unga vuxna, som var och en på sitt sätt delgav eleverna erfarenheter ur sina liv. Många av ungdomarna blev djupt berörda. Det var inte svårt att relatera inspiratörernas berättelser till sig själv och att börja fundera över sin egen livshistoria.

– Vad är mina styrkor? Vad är mina svagheter? Vad hindar mig? Frågor som vi alla har, resonerar Gustavo Nazar.  För vi är alla faktiskt människor.

Se filmen om projektet Jag är ju bara människa.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.