Jag drömmer om Excel

De senaste veckorna har jag haft ett ständigt listutbyte med systembibliotekarie David Norgren på CPI. Innan helgen förra veckan skickade han en härlig Excelfil med ca 6 500 rader. Listan innehöll alla dubbletter på de tre skolorna och nu var det bara för mig att sätta igång och gå igenom alla dessa 6 500 rader. Min uppgift är att markera vilka böcker som ska till Nya Malmö latins bibliotek och vilka som ska gallras. Man kan lugnt säga att jag drömmer om dessa listor i Excel! Det blev även en hel del sittande med listor i helgen.

Enda gången på helgen som jag kände att jag verkligen kunde koppla bort dessa listor var när jag sprang Yddingeloppet i söndags.

Yddingeloppet är ett av Skånes största terränglopp och går i Bokskogen utanför Malmö med utgångspunkt från Torups Motionsanläggning. I söndags var det perfekt väder för löpning: 5-6 plusgrader och strålade höstsol.  Skogen stod i fantastisk höstskrud.

Jag hade givetvis satt upp mål med loppet både vad gäller förväntad känsla och resultat i form av tid och placering. Och denna dag bjöd på guld och för några timmar kunde jag släppa jobbet med listorna.

”The need to find space for collections is almost as old as libraries themselves” (G. Edward Evans)

Vad som ska bevaras och vad som ska gallras är en svår avvägning och ett problem som är lika gammalt som biblioteken i sig. Det är därför oerhört viktigt för mig att jag har Bevarande- och gallringspolicyn att luta mig mot. Trots detta är det enorma mängder data att gå igenom.

Under denna lovvecka sliter David och jag hårt med listorna med målsättningen att de gallrade medierna ska kunna erbjudas till Malmös kommunala skolor med start nästa vecka. Skolorna kommer via sitt bibliotek få möjlighet att ”tinga” böckerna i en lista. Böckerna kommer dock inte kunna levereras förrän senare i vår eftersom Heleneholms gymnasium, Malmö latinskola och Mediegymnasiet måste ha fungerande bibliotek även i vår. Mitt uppdrag som ansvarig för sammanslagningen upphör nämligen i höst och innan jag lämnar måste allt vara förberett.

Text: Karin Ahlstedt