Jag vill kunna läsa tidningen när jag är gammal och dricka kaffe till!

Tydliga lektionsmål skrivna på en whiteboardtavla.

Tråkigt, kul, roligt… Det är förmodligen inte bara i vårt arbetslag vi har konstaterat att eleverna ofta beskriver ämnena på liknande sätt. Hur får vi eleverna att vidga sina tankar, bortom det roliga och tråkiga, om våra ämnen? Hur kan vi motivera våra elever till att göra allt som beskrivs i läroplanen?

 

En bok som verkligen har vidgat mina tankebanor är Professionsutveckling och kollegialt lärande av Steven Katz och Lisa Ain Dack. De beskriver bland annat hur vi lär, och vår motvilja till att lära oss nya saker, och hur motivation fungerar. Superkort sammanfattat menar Katz och Dack att nyfikenhet leder till motivation som gör att eleverna vill anstränga sig mer som i sin tur leder till framgång. Simple as that.

 

Ställ frågan ”Varför?”

Men hur kan jag skapa nyfikenhet utan att behöva ta med eleverna till teatern eller sätta på en film eller bjuda på bullar? Ett effektivt och konkret framgångsrecept för mig har varit att ställa eleverna frågan varför när vi diskuterar lektionsmålen. Varför ska du utveckla din förståelse för livscykler? Varför ska du utveckla din förmåga att kunna samtala? Varför ska jag kunna se på något ur flera perspektiv? Det låter kanske lite tråkigt men faktum är att diskussionerna alltid är livliga och intressanta. Jag upplever också att detta är en strategi som jag kan använda för varje lektion och varje ämne jag undervisar i. En lektionsstruktur som inte kräver att jag vänder ut och in på mig själv. Jag upplever att jag skapar ett framtidsperspektiv, där slutet för lektionen inte stannar vid när de ska gå ut på rast utan snarare är en språngbräda ut till livet för att uppfylla mål i framtiden. Ett sånt mål kan vara att kunna läsa tidningen när man är gammal tillsammans med sitt kaffe, som en elev förklarade. Det kan också vara som en annan elev uttryckte det ”Vi måste bli medvetna om vad som behöver förändras för att vi ska kunna förändra världen.”.