Jenny Nyberg – Rektor i sociala medier…Varför då?

Porträtt av Jenny Nyberg.

I mitt jobb som rektor arbetar jag mycket med att synliggöra mina tankar och min skola för andra genom att verka i sociala medier. Dagens skola genomgår ständigt förändring och förbättring och genom att vara aktiv i sociala medier håller jag mig ajour med aktuell forskning och aktuella debatter på ett enkelt sätt. Sociala medier är en kanal ut till elever, vårdnadshavare och andra intresserade. Dessutom ger de social medierna mig en möjlighet att aktivt delta i diskussioner som sker i Sverige.
Jenny Nyberg, Rektor Oxievångsskolan

Lyssna till Jenny på Pedagog Malmö Live! den 27 september.