Jobbskuggning i Dublin – hur en digital certifiering kan se ut

Man i klassrum.

Jobbskuggning Dublin, Irland februari 2018

 

Irland har sedan 2013  haft en modell för att säkra den digitala nivån på sina skolor. Processen går ut på att skolorna ansöker om att bli validerade och få ett certifikat som visar nivån. Det man tittar på är fem olika område kopplat till digitalisering för att få en heltäckande bild över skolans digitala nivå.

Det innefattar hur skolan styrs, hur digitala verktyg används i förhållande till deras läroplan, hur pedagogerna fortbildas, hur man synliggör digitalisering och hur infrastrukturen på skolan ser ut.

Processen är helt frivillig men har blivit betydelsefull för skolorna för att locka till sig både elever och bidragsmedel.

 

Då Malmös skolor är på väg in i en liknande process, och vi haft förmånen att i andra sammanhang höra om denna process önskade vi jobbskugga för att kunna lära oss mer om bakgrunden och även vara med på en validering av en skola. Vi är Magnus Hemborg och Johan Magnusson, IT pedagoger på Lorensborgsskolan och Videdalsskolan.

 

“It´s all about learning”

Fyllda av förväntan anlände vi Dublin en söndagseftermiddag. Redan på flygplatsen förstod vi att vi skulle bli väl omhändertagna. Vi möttes av Robbie O´Leary, den rektor som var först ut med att få utmärkelsen “Digital school of distinction” 2013. Bilstereon var laddad med ABBA-musik och vägen till vårt hotell passerade IKEA, allt för att vi skulle känna oss välkomna.

 

Vår jobbskuggning innebar att vi följde personerna bakom valideringsprocessen istället för att följa verksamheten på en skola.

 

Vi blev väl mottagna på West Dublin education center av Gerard Mc Hugh och Robert O´Leary. Dessa båda herrar har varit drivande att ta fram de irländska kriterierna för deras valideringsprocess. Förmiddagen ägnades åt att få en fördjupad genomgång om varför man startat processen med att certifiera de irländska skolorna. En två timmars genomgång kan sammanfattas med orden: “It´s all about learning!”

Fokus ska inte vara på tekniken utan hur vi använder tekniken för att elevernas lärande ska utvecklas på bästa möjliga sätt. En mening som sitter fast förankrad hos oss.

 

För att förstärka bakgrunden fick vi även förmånen att lyssna på Daithii O´Murchu. Även han är delaktig i valideringsprocessen på Irland, och har en gedigen skolbakgrund som rektor och forskare. Han har många spännande tankar kring lärande och digitalisering, hela tiden med barnens bästa som utgångspunkt.

 

Skolbesök

Fyra skolbesök hann vi med. Två skolor i Dublins ytterområde, där förutsättningarna var väldigt olika. En skola med elever från ett starkt socioekonomiskt område, en med elever från ett socioekonomiskt utsatt område. Två skolor ute på Irländska landsbygden. Den ena en skola med enbart pojkar, den andra en skola med enbart flickor. Med andra ord fyra helt olika typer av skolor. Intressant upplägg.
Samtliga skolor har fått utmärkelsen “Digital school of distinction”. Tre av skolorna redan 2013 och 2014. Den fjärde skolan fick sin utmärkelse hösten 2015. Med andra ord fyra skolor med erfarenhet av att arbeta pedagogiskt med digital verktyg. Trots skillnader i upptagningsområde och skillnader i elevunderlag, såg vi mycket likheter i hur skolorna arbetar. Med betydligt färre digitala enheter än vad vi har i Malmö, arbetar man strukturerat och målmedvetet för att eleverna ska få tillgång till digitala verktyg. Skolorna jobbar intensivt för att få ihop finansiering så de kan bygga upp en digital infrastruktur. Det vilar ett betydligt större ansvar kring detta på den enskilda skolan på  Irland än vad den enskilda skolan har i Sverige.

Stoltheten över sin skola var påtaglig. Alla skolorna vi besökte visade med glädje och värme upp sin verksamhet för oss. Både personal och elever gav detta intryck på oss.

 

Validering av skola

Det femte skolbesöket vi gjorde var av en annan karaktär, skolan i Ballyboden, Killlininny strax utanför Dublin, skulle bli certifierad.

Daihti O´Murchu var den validator som genomförde uppdraget. På väg till skolan informerade han oss om  skolan. Han hade någon vecka tidigare fått all dokumentation som skolan skickat in som underlag. Redan här var hans bild av skolan ganska klar. Det var en skola med en tydlig plan kring digitalisering, samtliga krav som fanns var uppfyllda. Nöjd konstaterade Daithi att personalen på skolan gjort ett gediget arbete. Nu skulle vi se hur verkligheten stämde med underlaget.

Skolledning och IT-ansvariga inledde med att svara på de frågor kring verksamheten som ställdes.

Därefter tog Daithi över skolan! Skolan var en primary school med elever från 4-5 år upp till 12. Vi besökte klasser i alla årskurser. I samtliga klassrum lyssnade vi på en dialog mellan Daithi och eleverna. På ett fascinerande vis hämtades kunskap in kring hur eleverna arbetade med digitala verktyg och hjälpmedel. Personalen gav intrycket inledningsvis att detta skulle vara en sorts examination, Daithi fick det till att bli en mycket trevlig tillställning där glädjen och stoltheten att berätta om sin skola och hur man arbetar tog överhanden.

Både före och under valideringen var Daithi väldigt tydlig med att grunden i hans besök skulle vara firande och glädje. Det är viktigt att fira när man kommit så långt i sin strävan mot att bli en certifierad skola och få känna glädje och stolthet över de prestationer man har gjort och fortfarande gör, enligt Daithi.

Att skolan skulle klara validering var ingen större överraskning. Arbetet kring digitaliseringens positiva effekter på elevernas lärande var tydlig och positiv, både bland personal och elever. Daihti var nöjd med besöket på skolan.

 

Det som slog oss var hur viktigt det var för skolorna att kunna visa upp att man var certifierade, ännu ett tecken på stoltheten över sitt arbete på sin skola. Vi har fått med oss en hel del tankar kring en certifiering. Tankar som stämmer väldigt väl med Grundskoleförvaltningens mål om en likvärdig skola för alla. Det som vi saknade i den irländska modellen, som visserligen är på väg, är nästa steg. Skolorna kan inte slå sig till ro för att man blivit certifierade, denna del av processen är enbart ett steg på vägen framåt i det digitala skolutvecklingsarbetet.

 

Fyra intensiva och lärorika dagar i Dublin gav två mycket nöjda jobbskuggare.

Magnus Hemborg och Johan Magnusson