Kaliber – appen som förenklar och förmedlar lån av e-böcker

På Bok- och biblioteksmässan tidigare i höst presenterade Malmö stadsbibliotek sin förstudie gällande projektet med att ta fram en e-bokstjänst för svenska folkbibliotek. Förstudien består i en teknisk utredning samt demo av tjänsten Kaliber som illustrerar det framtagna konceptet.

Eftersom jag inte hade någon möjlighet att närvara vid bokmässan i år så träffade jag Torbjörn Bondesson på Malmö stadsbibliotek för en visning av prototypappen Kaliber. Torbjörn är väldigt noga med att poängtera att det rör sig om en förstudie till ett koncept. Att utveckla och skapa appen skulle kosta ca 7-8 miljoner. Att sedan underhålla driften av den skulle sedan kosta ca 1 miljon kronor/årligen. Ska man gå vidare så krävs det med andra ord ganska stora resurser.

Kaliber är en app som ska göra det enkelt att hitta, låna och läsa e-böcker från svenska bibliotek. Att låna böcker ska vara en enhetlig upplevelse oavsett vem som är leverantör av boken – precis som man tar för givet på ett fysiskt bibliotek. Varje bibliotek ska kunna behovsanpassa sitt eget utbud och redaktionella innehåll. De ska kunna arbeta med kompetent och läsfrämjande förmedling istället för att fungera som teknisk support. Det är just förenkling och förmedling som är de stora vinsterna med Kaliber, menar Torbjörn. Det ska vara enkelt och smidigt för användaren att låna böcker. Från bibliotekens perspektiv ska det bli ett smidigt sätt att förmedla litteratur och inspiration.

Kaliber innebär även möjligheter att läsa med typsnittet Open Dyslexia för dyslektiker samt Tiresia för synskadade. Tanken är att underlätta läsningen för både äldre och personer med synnedsättning eller lässvårigheter.

Just nu ligger projektet vilande i väntan på nästa steg. Från stadsbibliotekets sida inväntar man anmälan om intresse från landets folkbibliotek. Eftersom det måste till stora ekonomiska insatser för att gå vidare, så krävs det att många är intresserade. Jag tänker mig att denna typ av app även kan vara av intresse för landets skolor då fler och fler strävar efter att gå över till elektroniska läromedel och resurser.

Läs mer om förstudien och Kaliber här.

Text: Karin Ahlstedt