Källkritik och coronavirus – så kan du jobba i skolan

True eller false står det på en griffeltavla

Alla dagar måste vara källkritikens dag. Den 13 mars är Källkritikens dag som särskilt vill uppmärksamma den förmåga som handlar om att vara kreativ och kritiskt granska text, bild och annat multimodalt innehåll. Sedan 2017 har dagen firats då Metros Viralgranskaren inrättade den. 

Extra viktigt just nu är det med den information som vi möter i media som berör coronaviruset. För barn och ungdomar är det extra svårt att förstå och tolka den information som de möter. Stor vikt läggs vid hur vuxna i deras närhet möter barnens oro och tankar.

Hur kan skolbiblioteken främja ett källkritiskt tänk? Genom att erbjuda perspektiv som kompletterar undervisningen och lärarnas kompetens. Enligt läroplanen i grundskolan ska “skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens”. 

Korta tips på hur du kan samarbeta med skolbiblioteket kopplat till coronaviruset och källkritik

Gör det tillsammans med din närmaste skolbibliotekarie! Det går bra att göra respektive övning för sig även om de hänger ihop. Övningarna passar från årskurs 3-årskurs 9.

Hur kan jag veta vilken information jag kan lita på?

  1. Diskutera vad en myndighet är. Se filmen 5 källkritiska frågor på Begreppa (där finns filmen också på arabiska, tigrinja, somaliska, dari och persiska). 
  2. Gå in och titta på Folkhälsomyndighetens sida och ställ de fem källkritiska frågorna. 
  3. Läs texten om corona på Sara Lövstams lättlästa blogg. Kan vi lita på denna sida? Varför? Varför inte? Vad är syftet med inlägget?
  4. Fortsätt vidare till tidningen 8 sidor och deras artiklar om coronaFundera över de fem källkritiska frågorna. Vem står bakom 8 sidor?
  5. Avsluta med att diskutera vilka strategier vi använder när vi försöker ta reda på om något vi fått reda på verkligen stämmer. Sammanställ strategierna till klassens gemensamma karta.